Formica Capital blir största aktieägare när Cybercom blir en del av Knowit

Report this content

Formica Capitals bolag Cybercom blir en del av Knowit AB (publ) och bygger ett unikt erbjudande inom digital transformation på den nordiska marknaden. Totalt får man drygt 3 800 medarbetare i Norden och Polen och en omsättning på ca 5 500 MSEK. Det nya bolaget förväntas kunna ytterligare förstärka Cybercoms starka hållbarhetsposition och få än mer positiv samhällspåverkan. Cybercoms största ägare, Formica Capital, JCE och Tequity fortsätter som ägare, där Formica Capital blir Knowits enskilt största ägare.

Efterfrågan på digitalisering är långsiktigt stark inom såväl privat som offentlig sektor, både som en effekt av förändrade kundbeteenden men också till följd av utvecklingen av ny teknik och innovationer som ger möjlighet att utveckla smartare och mer hållbara lösningar.

Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl, och blir genom samgåendet en attraktiv samarbetspartner med ett starkt employer brand och en gemensam målbild att driva och accelerera den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller. Knowit är väl positionerat inom digital transformation med bred kompetens inom systemutveckling (Knowit Solutions), webb- och e-handel (Knowit Experience) samt managementkonsulttjänster (Knowit Insight). Med Cybercom specialisering inom mobilitet, AI, automatisering och cloud-baserade lösningar, samt det växande området cyber- och samhällssäkerhet, blir det gemensamma erbjudandet komplett i att stödja kunders digitaliseringsresor. Ett nytt affärsområde, Knowit Connectivity, bildas och bolaget får tillsammans drygt 3 800 medarbetare och en omsättning på ca 5 500 MSEK och en EBITA på nära 550 MSEK.

Med affären skapas en stark nordisk plattform för att skapa positiv samhällspåverkan. Digitaliseringen uppskattas bl.a. globalt kunna bidra till minskade klimatutsläpp med 20% och samhällsvärden på 11 000 miljarder dollar per år. I industrialiserade delar av världen är potentialen ännu större, i vissa länder uppskattas det digitala ensamt kunna säkra mer än 60% av åtagande i Parisavtalen. Cybercom har länge arbetat aktivt med att koppla denna potential till dess dagliga arbete hos kunder och det nya bolaget kommer ha en unik förmåga och storlek att accelerera samhällsnyttan åt sina kunder.

”Cybercom har haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Det har varit otroligt inspirerande att se våra kunders fina respons på vårt strategiska arbete med att specialisera oss, att integrera hållbarhet i vårt erbjudande och att höja värdet i våra leveranser. När Cybercom nu går ihop med Knowit ser jag med stolthet tillbaka på vad vi som Makers of tomorrow skapat, och jag ser med spänning fram emot att följa ett nytt kapitel i bolagets utveckling”, säger Niklas Flyborg, VD för Cybercom.

Cybercoms nuvarande huvudägare, Formica Capital och JCE kommer genom affären att bli de enskilt största ägarna i Knowit, där Formica kommer att äga cirka 11,5 procent av aktierna.

”Niklas Flyborg, hans ledningsteam och alla Cybercoms anställda har gjort ett fantastiskt arbete med att ta Cybercom till sin nuvarande position. Vi ser nu denna transaktion som ett strategiskt riktigt nästa steg för alla parter – verksamheterna kompletterar varandra väl och utgör en stark plattform för fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Vi ser vårt ägande i Knowit som en långsiktig investering i ett av Nordens starkaste och mest snabbväxande tjänstebolag inom digitalisering och med goda möjligheter att få extra hävstång på Cybercoms fina hållbarhetsposition”, säger Olof Cato, VD för Formica Capital och ordförande i Cybercom.

”Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och starkare marknadsposition inom cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar. Genom affären blir vi ett nordiskt power house för digitala lösningar, en mycket attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxtresa”, kommenterar Per Wallentin, koncernchef Knowit.

Förvärvet är villkorat av att den extra bolagsstämman i Knowit beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemissionen av 5 760 833 Knowit-aktier. Knowits förvärv av Cybercom förutsätter vidare sedvanliga godkännanden från Konkurrensverket, vilka beräknas erhållas omkring den 28 maj 2021. Förvärvet av Cybercom förväntas slutföras i månadsskiftet juni-juli 2021.

Bilder:
1. Exteriör Knowit
2. Olof Cato, VD Formca Capital Foto: Magnus Gotander

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Olof Cato, VD Formica Capital
Tel: +46 709 26 66 55, olof.cato@formicacapital.se

Tomas Haglund-Flemström, Formica Capital
Tel: +46 734 43 29 23, tomas@formicacapital.se

Formica Capital
Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson. Formica Capital skapar värdetillväxt genom att vara en aktiv ägare i lönsamma och långsiktigt hållbara bolag, som har en positiv påverkan på samhället i stort.
www.formicacapital.se  

Knowit
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som stöttar sina kunder i den digitala transformationen. Bolaget utvecklar hållbara och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för sina kunder. Knowit skiljer sig från andra konsultbolag genom sin decentraliserade organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i tre affärsområden, Solutions, Experience och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kundprojekten. Knowits vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Bolaget etablerades 1990 och har idag cirka 2600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (Mid-cap). För mer information om Knowit, besök gärna www.knowit.se

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Formica Capitals bolag Cybercom blir en del av Knowit AB (publ) och bygger ett unikt erbjudande inom digital transformation på den nordiska marknaden. Totalt får man drygt 3 800 medarbetare i Norden och Polen och en omsättning på ca 5 500 MSEK. Det nya bolaget förväntas kunna ytterligare förstärka Cybercoms starka hållbarhetsposition och få än mer positiv samhällspåverkan. Cybercoms största ägare, Formica Capital, JCE och Tequity fortsätter som ägare, där Formica Capital blir Knowits enskilt största ägare.
Twittra det här

Citat

Cybercom har haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Det har varit otroligt inspirerande att se våra kunders fina respons på vårt strategiska arbete med att specialisera oss, att integrera hållbarhet i vårt erbjudande och att höja värdet i våra leveranser. När Cybercom nu går ihop med Knowit ser jag med stolthet tillbaka på vad vi som Makers of tomorrow skapat, och jag ser med spänning fram emot att följa ett nytt kapitel i bolagets utveckling
Niklas Flyborg, VD för Cybercom
Niklas Flyborg, hans ledningsteam och alla Cybercoms anställda har gjort ett fantastiskt arbete med att ta Cybercom till sin nuvarande position. Vi ser nu denna transaktion som ett strategiskt riktigt nästa steg för alla parter – verksamheterna kompletterar varandra väl och utgör en stark plattform för fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Vi ser vårt ägande i Knowit som en långsiktig investering i ett av Nordens starkaste och mest snabbväxande tjänstebolag inom digitalisering och med goda möjligheter att få extra hävstång på Cybercoms fina hållbarhetsposition.
Olof Cato, VD för Formica Capital och ordförande i Cybercom.
Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och starkare marknadsposition inom cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar. Genom affären blir vi ett nordiskt power house för digitala lösningar, en mycket attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxtresa.
Per Wallentin, koncernchef Knowit.