Formica Capital presenterar första utgåvan av sin Impact & Responsibility Report

Report this content

Formicas första utgåva av motsvarigheten till en hållbarhetsrapport går under namnet Impact & Responsibility. Den belyser både på vilket sätt Formica tar ansvar i övergången till ett hållbart samhälle och hur Formica strävar efter att positivt göra skillnad medan man fångar möjligheterna i övergången. Rapporten tydliggör Formicas förhållningssätt när det gäller att påverka och ta ansvar vid investeringar, aktivt ägande och genom inspiration. I rapporten lanseras också Formica Formula – ett ramverk utformat för att hjälpa portföljföretag att leverera i övergången till hållbarhet.

”Vi hoppas kunna inspirera andra genom att vara väldigt tydliga med skillnaden mellan ansvar och påverkan. Båda delarna är mycket viktiga i övergången till ett mer hållbart samhälle, men de har väsensskilt olika karaktär och bör hållas isär. Med Formica Formula visar vi hur vi hjälper våra företag att bli framgångsrika med detta arbete och vi kommer att fortsätta vidareutveckla Formica Formula under kommande år”, säger Tomas Haglund-Flemström, chef för innovation och positiv samhällspåverkan, Formica Capital.

Utgåvan av den första rapporten är en milstolpe för Formica. Företaget bygger upp sin rapporteringsförmåga samtidigt som det skapar en strategisk portfölj. Rapporten inkluderar viktiga mätvärden för portföljföretag. Tonvikten ligger dock främst på Formicas förhållningssätt till påverkan och ansvar i sina investeringar och lanseringen av Impact Solutions Map och Formica Formula.

Impact Solutions Map ger en överblick över verksamhetsområden med stor möjlighet att påverka och stärka fem system som är av avgörande betydelse för att göra det moderna samhället hållbart. Energisystemet är ett exempel som rapporten också innehåller en särskild djupdykning i. Tillsammans med de attribut som Formica letar efter i företag att investera i, ger det en tydlig bild av vad Formica söker när det gäller investeringar som ökar påverkan och avkastning.

En annan viktig del av rapporten är lanseringen av Formica Formula, som bäst kan beskrivas som Formicas metod för sina portföljföretag att bli bättre på att skapa värde genom övergången till hållbarhet. I Formica Formula beskrivs vilka förmågor företag behöver för att klara omställningen på ett bra sätt, liksom processen för att skapa dessa och genomföra omställningen.

Formica vill inspirera andra att göra mer för övergången till ett hållbart samhälle. Rapporten är skriven för anställda, andra investerare, ledningsgrupper och andra intressenter som söker investerare att samarbeta med och som vill få en bättre förståelse för Formicas syn på och intentioner för omställningen till ett mer hållbart samhälle.

”Vi är mycket glada över att få presentera den första utgåvan av vår påverkans- och ansvarsrapport. Påverkan är central i vår syn på värdeskapande och vi hoppas att den här rapporten tydliggör vår   hållning för potentiella partners. Vi tror på att agera tillsammans med andra med samma ambition att stärka vår positiva påverkan på samhället”, kommenterar Olof Cato, vd, Formica Capital.

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Olof Cato, VD Formica Capital
Tel: +46 709 26 66 55, olof.cato@formicacapital.se

Tomas Haglund-Flemström, Formica Capital
Tel: +46 734 43 29 23, tomas@formicacapital.se

Formica Capital
Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson. Formica Capital skapar värdetillväxt genom att vara en aktiv ägare i lönsamma och långsiktigt hållbara bolag, som har en positiv påverkan på samhället i stort. www.formicacapital.se 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Formicas första utgåva av motsvarigheten till en hållbarhetsrapport går under namnet Impact & Responsibility. Den belyser både på vilket sätt Formica tar ansvar i övergången till ett hållbart samhälle och hur Formica strävar efter att positivt göra skillnad medan man fångar möjligheterna i övergången. Rapporten tydliggör Formicas förhållningssätt när det gäller att påverka och ta ansvar vid investeringar, aktivt ägande och genom inspiration. I rapporten lanseras också Formica Formula – ett ramverk utformat för att hjälpa portföljföretag att leverera i övergången till hållbarhet.
Twittra det här

Citat

Vi hoppas kunna inspirera andra genom att vara väldigt tydliga med skillnaden mellan ansvar och påverkan. Båda delarna är mycket viktiga i övergången till ett mer hållbart samhälle, men de har väsensskilt olika karaktär och bör hållas isär. Med Formica Formula visar vi hur vi hjälper våra företag att bli framgångsrika med detta arbete och vi kommer att fortsätta vidareutveckla Formica Formula under kommande år.
säger Tomas Haglund-Flemström, chef för innovation och positiv samhällspåverkan, Formica Capital.
Vi är mycket glada över att få presentera den första utgåvan av vår påverkans- och ansvarsrapport. Påverkan är central i vår syn på värdeskapande och vi hoppas att den här rapporten tydliggör vår   hållning för potentiella partners. Vi tror på att agera tillsammans med andra med samma ambition att stärka vår positiva påverkan på samhället.
, kommenterar Olof Cato, vd, Formica Capital.