Formica Capitals portföljbolag Cybercom publicerar hållbarhetsredovisning för 2018

Report this content

Formica Capitals portföljbolag Cybercom publicerar idag sin hållbarhetsredovisning för 2018, den nionde i ordningen. Innovation och ny teknik, bl a genom digitalisering, spelar en avgörande roll för den transformation som krävs för att lyckas med FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalets 1,5-2-graders mål.



2018 var ett nytt framgångsrikt år för Cybercom, med en omsättning som växte med mer än 14% till drygt 1 600 mkr och en rörelsemarginal på 10%. Cybercoms andel hållbara affärer hos sina största kunder ökade till 93% under 2018, vilket visar på digitaliseringens möjligheter som verktyg för att skapa ett hållbart samhälle.

På regeringens uppdrag har Cybercom under 2018 lett arbetet med framtagandet av digitaliseringskonsulternas färdplan för ett Fossilfritt Sverige, vilket ytterligare understryker bolagets ledande ställning inom hållbarhet. Slutrapporten, som undertecknades av Vd:ar från fler än 30 bolag, överlämnades den 20:e mars 2019 till regeringen. 

”Formica skall göra investeringar i bolag som bidrar till FN:s 17 hållbarhetsmål. Den typen av bolag är vi övertygade om kommer att ha bäst förutsättningar för värdetillväxt framåt och samtidigt bidrar de till att skapa ett hållbart samhälle.

Digitalisering är centralt för den samhällstransformation som krävs framåt och där kan Cybercom med sin ledande position driva utvecklingen. Vi är mycket exalterade över att vara ägare i Cybercom och vi har en ambition att fortsätta bidra till att utveckla bolaget i en ännu mer hållbar riktning”, säger Olof Cato, VD för Formica Capital AB.

Läs hela Hållbarhetsredovisningen här: https://www.cybercom.com/contentassets/9d2abdbbbb1d448eaa164bb3283d0c4e/cybercom-hallbarhet-2018-sv.pdf

För ytterligare information, v.v. kontakta:
Olof Cato
VD Formica Capital
Tel: +46 709 26 66 55
olof.cato@formicacapital.se


Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson. Formica Capital skapar värdetillväxt genom att vara en aktiv ägare i lönsamma och långsiktigt hållbara bolag, som har en positiv påverkan på samhället i stort. www.formicacapital.se

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Formica Capitals portföljbolag Cybercom publicerar idag sin hållbarhetsredovisning för 2018, den nionde i ordningen. Innovation och ny teknik, bl a genom digitalisering, spelar en avgörande roll för den transformation som krävs för att lyckas med FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalets 1,5-2-graders mål.
Twittra det här

Citat

Formica skall göra investeringar i bolag som bidrar till FN:s 17 hållbarhetsmål. Den typen av bolag är vi övertygade om kommer att ha bäst förutsättningar för värdetillväxt framåt och samtidigt bidrar de till att skapa ett hållbart samhälle. Digitalisering är centralt för den samhällstransformation som krävs framåt och där kan Cybercom med sin ledande position driva utvecklingen. Vi är mycket exalterade över att vara ägare i Cybercom och vi har en ambition att fortsätta bidra till att utveckla bolaget i en ännu mer hållbar riktning
Olof Cato, VD för Formica Capital AB