FORMO Medical AB ( publ ) förvärvar HomeMaid Hemservice AB

FORMO Medical AB ( publ ) förvärvar HomeMaid Hemservice AB : Hemservicebolaget HomeMaid blir noterat på Aktietorget via Formo Medical AB Aktieägarna i HomeMaid fattade vid bolagsstämman den 17 april 2003 beslut om en apportemission, innebärande att aktieägarna i HomeMaid Hemservice Sverige AB byter sina aktier mot aktier i Formo Medical AB ( publ.) Genom affären blir aktieägarna i HomeMaid ägare till 45% av det nya Formo Medical AB vilket nu namnändrar till Formo Services AB, i samband med att verksamhetsinriktningen ändras till att bli ett rörelsedrivande bolag för växande tjänste- och serviceföretag. Samtidigt förvärvas via apport 51% av kvalitetskonsulten ImproveIT Sweden AB, med säte i Halmstad. Med dagens beslut slutföres också den nyemission vilken i Formo totalt inbringat drygt 6 MSEK före emissionskostnader. I och med dagens bolagstämma handlas Formo-aktien åter på Aktietorgets vanliga lista. Obs- noteringen är därmed hävd. Bland bolagets större aktieägare återfinns bl.a ; Cancerfonden, Ahlström & Partners AB ( VD Jan Ahlström ), EPAX AB ( Erik Paulsson VD Wihlborgs ), Akbar Seddigh ( Ordförande, Elekta, Ortivus mfl ). En kommentar från HomeMaids VD Åsa Keller ; " HomeMaids tillväxtstrategi ligger fast och vi räknar med att vara resultatpositiva från Q3 / 2003. Samtidigt är det positivt för oss att Formo med sitt nätverk väntas kunna påskynda den fortsatta marknadstillväxten. Innevarande år beräknas HomeMaid omsätta ca 40 MSEK med ett positivt helårsresultat. Bolaget bedriver serviceverksamhet på 12 orter i landet, med huvudsaklig inriktning på stora företag och organisationer , vilka erbjuder sina anställda hemservice i form av städning och barnpassning m.m , som en löneförmån. Bland kunderna finns de ledande affärsbankerna, försäkringsbolag samt både stora och mindre företag. Våra tjänster ligger verkligen i tiden, nu när både kampen mot svartarbete, ökande sjukskrivningar och ökat arbetsgivaransvar för sjukfrånvaron står i focus. En satsning på vår typ av tjänster förbättrar individers och familjers välbefinnande, samt inte minst den svenska statskassan genom högre skatteintäkter och lägre sjukersättningar. Alla tjänar på en växande tjänstesektor och inte minst inom vårt område hushållsnära tjänster. " Halmstad den 17 april 2003 Formo Medical AB / Formo Services AB Jan Ahlström / VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030417BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030417BIT00450/wkr0002.pdf

Dokument & länkar