Formo Medical AB (publ) genomför nyemission och verksamhetsförändring

Formo Medical AB (publ) genomför nyemission och verksamhetsförändring * Nyemissionen med företräde tecknad till cirka 6 MSEK för närvarande * Extra bolagsstämma beslutade om apportförvärv, ny styrelse och bolagsordning * Stämman beslutade om namnändring till Formo Services AB (publ) Extra bolagsstämman i Formo Medical den 14 februari fattade beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen avslutades den 2 april och för närvarande slutförs administrationen av densamma. Teckningsläget pekar mot cirka 70 % teckningsgrad, motsvarande cirka 6 MSEK. I nuvarande marknadsläge betraktas detta av styrelsen som en framgångsrikt genomförd emission där bl a dubbla det garanterade beloppet inflöt. Bland tecknarna återfinns bl a nyvalde ordföranden Akbar Seddigh, huvudägaren Cancerfonden samt grundaren Bertil Oredsson. En extra bolagsstämma i Hässleholm igår den 7 april beslutade om att genomföra apportförvärven av HomeMaid Hemservice Sverige AB samt ImproveIT Sweden AB. Som betalning för samtliga aktier i HomeMaid och 51 % av aktierna i ImproveIT har Formo emitterat 99.182.574 aktier. Vidare beslutade stämman att anta en ny bolagsordning som innebär ett förslag till namnändring till Formo Services AB, förlängt räkenskapsår till kalenderår samt vissa justeringar av kapitalgränser relaterade till apportemissionen. Till styrelse valdes Akbar Seddigh, Jan Ahlström, Jan Wallin (sittande), Anders J Bergkvist samt Lars B Axelsson. På konstituerande styrelsesammanträde valdes Akbar Seddigh till styrelsens ordförande. Samtidigt utsågs Jan Ahlström till VD. Akbar Seddigh är verksam inom styrelserna i bl a Ortivus, Elekta, Artimplant m fl, Jan Ahlström är verksam inom Ahlström & Partners, Q- Matic m fl, Anders J Bergkvist är advokat och partner i Nordic Law. Lars Axelsson var senast verksam som ekonomidirektör i PEAB-gruppen samt som VD i Nordifa-gruppen. Hässleholm i april 2003 Styrelsen för Formo Medical AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar