Formo Services AB ( publ.) etablerar ett nytt Affärsområde; Innovation & Design. MIAB, Malmöhus Invest AB, blir ny delä

Formo Services AB ( publ.) etablerar ett nytt Affärsområde; Innovation & Design. MIAB, Malmöhus Invest AB, blir ny delägare. Formo Services genomför första steget i bildandet av affärsområdet Innovation & Design, genom att tillsammans med Malmöhus Invest ( MIAB ), förvärva Formtech AB:s konkursbo i Göteborg, via ett gemensamt nybildat bolag med tillträde den 1 augusti 2003. Formtech är inriktat på kvalificerad design och produktframtagning. Bland bolagets kunder finns bl.a Ford / Volvo Car AB. Bolaget har sysselsatt drygt 40 medarbetare av vilka minst hälften kommer att beredas fortsatt anställning inom det nya bolaget. Verksamheten inom Formtech avses bli samordnad med Talking Pictures AB, Halmstad. Detta bolag arbetar med 3D-animation / produktdesign och marknadskommunikation, bl.a för AstraTech, Siemens, Kinnarps och Orrefors. Genom ett kommande apportförvärv av MIABs andelar i Talking Pictures AB samt resterande aktier i Formtech-bolaget, kommmer MIAB att äga ca 18% av aktiekapitalet i Formo Services AB. MIAB blir därmed en av huvudägarna i Formo Services tillsammans med Ahlström & Partners AB och Cancerfonden. Apportförvärven kräver beslut vid en extra bolagsstämma i Formo Services AB, vilken kommer att hållas under augusti / september 2003. Affärsområdet Innovation & Design beräknas på årsbas omsätta 35-40 MSEK samt kommer att bidraga till vinst redan innevarande år. Affärsområdet kommer att växa organiskt samt genom förvärv av kompletterande verksamheter. Målsättningen är att Affärsområdet skall omsätta 100 MSEK med god lönsamhet inom en 2-årsperiod. Formo Services AB är ett rörelsedrivande bolag inom tjänste- och servicesektorn som sedan tidigare bl.a bedriver verksamhet via dotterbolagen HomeMaid Hemservice AB samt ImproveIT Sweden AB. Bolaget är noterat på Aktietorget och har drygt 3000 aktieägare. MIAB är ett av Sveriges äldsta riskkapitalbolag med säte i Malmö. MIAB ägs av ett antal välkända näringslivsprofiler i Sydsverige samt av Industrifonden. För ytterligare information kontakta: Jan Ahlström: VD Formo Services AB ( publ ) 035-10 33 30 , 0706 25 88 11 Christian Ehrenborg : MIAB 040-33 02 80 , 0709- 50 86 00 Halmstad den 29 juli 2003 Jan Ahlström, VD Formo Services AB ( publ. ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar