Garantikonsortium i Formo Medical fulltecknat

Pressmeddelande 2003-03-04 Vid den extra bolagsstämman i Formo Medical AB (publ) fredagen den 14 februari 2003 beslutades om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget. Nyemission skall ge möjlighet att genomföra den strukturaffär vilken redogjordes för vid den extra bolagsstämman. I samband med beslutet om nyemission har ett garantikonsortium upprättats med målsättning att garantera 3 MSEK vid nyemissionen. Med stor glädje kan styrelsen konstatera att denna målsättning redan uppnåtts och överskridits vilket säkerställer en fortsatt utveckling av Formo Medical AB (publ) i enlighet med uppdragna ritningar. Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar