Kvartalsrapport juli 2002 - september 2002

Report this content

PRESSMEDDELANDE 2002-12-10 KVARTALSRAPPORT JULI 2002 - SEPTEMBER 2002 · Resultat efter finansiella poster blev minus 861 TSEK. · Patent för Tinentia Urethral har beviljats i Japan. Väsentliga händelser under perioden juli 2002 - september 2002. Under perioden har styrelsen fortsatt sökandet efter en partner som skulle går in i Bolaget genom en riktad emission eller om möjligt köpa Bolaget. Patent för Tinentia Urethral har beviljats i Japan. Periodens resultat - 861.262 SEK Väsentliga händelser efter perioden juli 2002 - september 2002. Vid den ordinarie bolagsstämman den 5 oktober 2002 presenterades två företagskonstellationer som var för sig önskade att gå in i Formo Medical. Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till ny styrelse valdes Anders Jorman, Nils Arvidsson, Birgitta Dahlander samt Bertil Oredsson Den 23 oktober 2002 lämnade Bertil Oredsson styrelsen i Formo Medical på grund av hälsoskäl. Vid extra bolagsstämma den 9 november valdes en ny styrelse i Formo Medical AB (publ). Till ny styrelse valdes Jan Wallin, Stig Björk, Carl Plitt och Claus Pedersen. Vid det konstituerande styrelsemötet den 13 november 2002 valdes Jan Wallin till ordförande. Vid den extra bolagsstämman den 9 november 2002 beslutades att uppdra åt den nyvalda styrelsen att utarbeta ett prospekt baserat på det förslag om ändrad verksamhetsinriktning som framlades av Ahlström & Partner AB. Patent för Tinentia Urethral har beviljats i Ryssland. Varumärket Tinentia har godkänts och registrerats i Republiken Syd Afrika. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/10/20021210BIT00220/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/10/20021210BIT00220/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar