Pressmeddelande

Report this content

Pressmeddelande 2002-10-09 Vid den ordinarie bolagsstämman i Formo Medical AB (publ)den 5 oktober 2002 presenterades två företagskonstellationer som var för sig önskar att gå in i Formo Medical. Styrelsen i Formo Medical förutom VD Birgitta Dahlander avsade sig omval. Styrelsen kommer att till vissa delar sitta kvar till en extra bolagsstämma den 9 november 2002. Vid den ordinarie bolagsstämman i Hässleholm den 5 oktober 2002 togs följande beslut. Resultaträkning och balansräkning fastställdes. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen fastställdes. Stämman gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. Styrelse- och revisorsarvoden fastställdes. De två företagskonstellationer som var för sig är intresserade av att gå in i Formo Medical presenterades för stämman och beslut togs att gå vidare med bägge förslagen samt att fram till nästa bolagsstämma hålla dörrarna öppna för ytterligare intressenter. Styrelsen fram till den extra bolagsstämman blir: styrelseordförande Anders Jorman samt ledamöterna Nils Arvidsson, Birgitta Dahlander och Bertil Oredsson. Det beslöts att kalla till extra bolagsstämma den 9 november 2002 där beslut tages om vilket förslag stämmodeltagarna på den extra bolagsstämman godtar. Stämman beslöt att ändra i bolagsordningen så att maximalt antal aktier skall uppgå till 60 000 000 st. Vidare att aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.722.979:75 kronor och högst 15 000 000 kronor. Stämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma genomföra en riktad emission samt att bestämma villkoren i emissionen. Vidare förekom ej . Det noterades att stämman var enhällig. Finja 9 oktober 2002 Styrelsen Formo Medical AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00390/wkr0002.pdf

Dokument & länkar