Pressmeddelande 2003-03-07

Pressmeddelande 2003-03-07 Efter det snabba och framgångsrika formerandet och fulltecknandet av ett garantikonsortium med anledning av den nyemission som beslutades vid den extra bolagsstämman fredagen den 14 februari 2003 har styrelsen beslutat att med skyndsamhet fortsätta arbetet att omstrukturera Bolaget i enlighet med, på ovannämnda bolagsstämma, redovisade planer. Av detta skäl kallar styrelsen i Formo Medical AB (publ) till extra bolagsstämma måndagen den 7 april 2003 kl 14.00. Kallelse till stämman kommer att publiceras den 10 mars 2003 i Post & Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Kallelsen kommer också presenteras på Bolagets hemsida www.formomedical.se Stämman kommer att avhållas i Hässleholm. Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar