Pressmeddelande 2003-03-17

Pressmeddelande 2003-03-17 FinansInspektionen - FI - har godkänt det prospekt vilket utarbetats av Formo Medical AB (publ) med anledning av den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare vilken beslutades på den extra bolagsstämman den 14 februari 2003. Prospektet distribueras i dagarna ut till den som varit direktregistrerad aktieägare hos VPC den 12 mars. Information till depåregistrerade aktieägare sänds ut från respektive förvaltare. Teckningstid: 19 mars - 2 april 2003 Handel med teckningsrätter: 19 mars - 28 mars 2003 Mer information beträffande emissionen återfinns på bolagts hemsida www.formomedical.se där också prospektet finns tillgängligt för nerladdning. Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00760/wkr0002.pdf

Dokument & länkar