Delårsrapport, januari – mars 2022

Report this content

PERIODEN 1 JANUARI–31 MARS 2022

 • Nettoomsättning 120 Mkr (101 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 77 Mkr (66 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i % av omsättningen 64 % (65 %)
 • EBITDA 17 Mkr (20 Mkr)
 • EBITDA-marginal 14 % (19 %)
 • EBIT 4 Mkr (6 Mkr)
 • EBIT-marginal 3 % (6 %)
 • Resultat efter skatt 1 Mkr (4 Mkr)
 • Vinstmarginal 1 % (4 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,02 kr (0,08 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 Mkr (6 Mkr)
 • ACV 9 Mkr (7 Mkr)
 • ARR 315 Mkr (271 Mkr)

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.45 den 27 april 2022.

Ta del av rapporten och mer via denna länk: Delårsrapport Q1 2022

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin
VD
+4670 567 73 85
christian.sundin@formpipe.com

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar