Delårsrapport, januari - september 2021

Report this content

Perioden 1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättning 106 Mkr (96 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 70 Mkr (63 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i % av omsättningen 66 % (66 %)
 • EBITDA 30 Mkr (27 Mkr)
 • EBITDA-marginal 28 % (28 %)
 • EBIT 17 Mkr (14 Mkr)
 • EBIT-marginal 16 % (15 %)
 • Resultat efter skatt 12 Mkr (9 Mkr)
 • Vinstmarginal 12 % (10 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,23 kr (0,17 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 Mkr (3 Mkr)
 • ACV 9,4 Mkr (4,3 Mkr)
 • ARR 291 Mkr (259 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättning 351 Mkr (300 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 205 Mkr (186 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i % av omsättningen 58 % (62 %)
 • EBITDA 107 Mkr (78 Mkr)
 • EBITDA-marginal 31 % (26 %)
 • EBIT 52 Mkr (41 Mkr)
 • EBIT-marginal 15 % (14 %)
 • Resultat efter skatt 39 Mkr (29 Mkr)
 • Vinstmarginal 11 % (10 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,73 kr (0,55 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 47 Mkr (65 Mkr)
 • ACV 25,7 Mkr (13,3 Mkr)
 • ARR 291 Mkr (259 Mkr)

För fullständig rapport, se bifogad fil

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin
VD
+4670 567 73 85
christian.sundin@formpipe.com

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Taggar: