Delårsrapport, januari-september 2019

Report this content

Perioden 1 juli–30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 92,4 Mkr (95,6 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna uppgick till 66,1 Mkr (64,8 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 61,4 Mkr (56,3 Mkr), motsvarande 66 % (59 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 24,3 Mkr; 26,3 % (25,6 Mkr; 26,8 %)
 • EBITDA-adj. 14,5 Mkr; 15,7 % (16,9 Mkr; 17,7 %)
 • EBIT 11,2 Mkr; 12,1 % (13,9 Mkr; 14,5 %)
 • Resultat efter skatt 8,3 Mkr; 8,9 % (10,1 Mkr; 10,6 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,19 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,5 Mkr (19,9 Mkr)

Perioden 1 januari–30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 290,7 Mkr (296,9 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna uppgick till 202,7 Mkr (197,2 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 181,4 Mkr (163,2 Mkr), motsvarande 62 % (55 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 72,3 Mkr; 24,9 % (72,4 Mkr; 24,4 %)
 • EBITDA-adj. 44,5 Mkr; 15,3 % (47,6 Mkr; 16,0 %)
 • EBIT 32,2 Mkr; 11,1 % (37,1 Mkr; 12,5 %)
 • Resultat efter skatt 23,0 Mkr; 7,9 % (27,4 Mkr; 9,2 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,43 kr (0,52 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,6 Mkr (60,8 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

__________________________________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 24 oktober 2019.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar