LF Norrbotten väljer Formsmedjan strategisk kommunikation

Report this content


LF Norrbotten, med försäkrings-, bank- och mäklarverksamhet väljer Formsmedjan för deras kommande kommunikationsarbete. Formsmedjan kommer att ha rollen som strategisk partner och stötta LF Norrbotten med varumärkesdialog och marknadsföring.
 

Thomas Folkesson kommunikationschef LF Norrbotten


LF Norrbotten, grundat 1848, är ett ömsesidigt lokalt försäkringsbolag vilket betyder att det är kunderna i Norrbotten som äger bolaget. Det innebär att det överskott som bolaget skapar återförs till ägarna i form av sänkta premier, förbättrade villkor eller utökad service. 

Thomas Folkesson, kommunikationschef vid LF Norrbotten:

—  Vi har sökt efter en långsiktig samarbetspartner som delar vår syn på kollektivet och framtiden. I Formsmedjan ser vi en kommunikationsbyrå som utöver strategier och produktion kommer bidra till vår affärsutveckling på sälj och marknad. Det borgar för att vi kommer växa, och med det skapa fler trygga och nöjda kunder i Norrbotten.

Under senare tid har allt fler fått upp ögonen för LF Norrbotten som bank, och möjligheten att samla alla finansiella tjänster på ett ställe. Då ägandet är lokalt skapas också helt andra värdegrunder för hur de tillgångar man skapar ska användas. Medarbetare på plats, verkliga människor som svarar i telefonen och den lokala närvaron i länet skapar sysselsättning.

—  Det känns fantastiskt att få förtroendet att bidra till ett så anrikt företags resa mot framtiden. Man har så många produkt- och kundfördelar att arbeta med och det ska bli riktigt spännande att få synliggöra dem för de norrbottningar som inte upptäckt Länsförsäkringars lokala fördelar. Det kommer handla mer om transparens och ärlighet än glättade förpackningar, säger Palle Andersson, VD på Formsmedjan. Han fortsätter:

—  LF Norrbotten bygger ju hela sin verksamhet på den rättvisa och kollektiva modell som norrbottningar en gång skapade för att skydda sig själv och sina grannar från brandeftergifter. Som bolag tror de på Norrbotten, och det förenar oss. Jag är helt övertygad om att Länsförsäkringars modell med lokalt kundägande kommer vara vinnande i framtidens samhälle.

Samarbetet är påbörjat och löper tills vidare.


På bild: Thomas Folkesson, kommunikationschef LF Norrbotten.

 

För ytterligare information:
Thomas Folkesson, kommunikationschef LF Norrbotten 
thomas.folkesson@lfnorrbotten.se 
070 - 677 30 91

Palle Andersson, VD Formsmedjan strategisk kommunikation 
palle@formsmedjan.se 
070 – 317 92 29

 

Om Länsförsäkringar Norrbotten
Länsförsäkringar Norrbotten är ett komplett finansiellt varuhus med allt samlat på ett ställe - på Norrbottens enda kundägda lokala bank och försäkringsbolag.

LF Norrbotten har varit med och utvecklat länet sedan starten 1848 och det har vi tänkt fortsätta med även i framtiden. När andra väljer att avveckla och hänvisa kunderna till internet, telefonköer eller kontor i Stockholmstrakten gör vi precis tvärtom. Vi växer, öppnar nya lokala kontor och skapar arbetstillfällen runt om i länet. Vårt huvudkontor finns inte i Stockholm, det finns här i Norrbotten. Det är här vi fattar alla beslut och det är här vi återinvesterar vårt överskott. För det är ju här vi bor och det är här vi har vårt hjärta. I Norrbotten. För Norrbotten. Sedan 1848.

Media

Media