Förpackningsinsamlingen vill lösa problemen med nedskräpningen i Solna.

Report this content

Förpackningsinsamlingen vill lösa problemen med nedskräpningen i Solna. Förpackningsinsamlingen är mycket klar över de allvarliga problemen med nedskräpning vid återvinningsstationerna i Solna. Som en första åtgärd har Förpackningsinsamlingen tagit initiativ till ett möte de ansvariga inom Solna kommun. Mötet är planerat att ske redan den 11 februari och avsikten är främst är att skapa klarhet i orsakerna till och omfattningen av problemen och att förhoppningsvis komma överens om vad som behöver göras. - Nedskräpningen vid återvinningsstationerna i Solna är ett stort problem och det är lätt att förstå Solnabornas irritation. Vi vill nu snabbt ta reda på vad som är orsakerna till problemen och vilka åtgärder vi från vår sida har möjligheter att genomföra för att komma till rätta med situationen, säger Ann-Liz Dingvall, regionchef vid Förpackningsinsamlingen. - Jag hoppas också att det i den mån det krävs åtgärder från övriga berörda ska gå bra att komma överens och att det inte ska behöva ta lång tid. Exakt vilka åtgärder som kan bli aktuella är för tidigt att säga nu. Det kan vara flera olika faktorer som bidragit till att problemen uppstått och det kan finnas en rad komplikationer att hantera. Dessutom är det viktigt att hitta lösningar som fungerar långsiktigt och klarar ett ökande behov av återvinningskapacitet. Det finns dock inget som talar för att problemen ska vara mer svårlösta i Solna än på andra håll där liknande situationer funnits, men där det gått att hitta bra lösningar. Ytterligare information: Ann-Liz Dingvall, Förpackningsinsamlingen, tel: 08-566 144 13, 070-239 77 01 04. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20040823BIT20740/wkr0001.pdf

Dokument & länkar