7 av 10 vill ha fler övervakningskameror – frågan delar generationerna

Sju av tio svenskar vill se fler övervakningskameror på allmänna platser som torg och bussar. Men medan äldre är starkt positiva till kamerorna är yngre mycket mer tveksamma - det visar en färsk undersökning från försäkringsbolaget If.

Övervakningskameror är ett hett ämne i samhällsdebatten efter bland annat skottlossnngar och terrordåd under den senaste tiden. Både bland poliser och politiker finns viljan att göra det lättare att sätta upp kameror och regeringens utredare har tittat på om den nuvarande lagen borde ändras. Resultaten från utredningen redovisas under fredagen.

Även bland svenska folket verkar opinionen vara för fler kameror. I en färsk undersökning från försäkringsbolaget If med 3 650 svarande säger 71 procent att de vill se mer övervakning på allmänna platser som vid torg, utanför officiella byggnader och i kollektivtrafiken. Bara 5 procent vill se färre kameror eller inga alls.

– Förhoppningen med kamerorna är att de både ska förebygga brott och göra det lättare att i efterhand identifiera brottslingarna. När vi ställde samma fråga för fyra år sedan sa knappt sex av tio att de ville ha fler kameror, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Men även om en klar majoritet är för övervakningen är skillnaden stor mellan olika åldersgrupper. Bland de som är 55 år eller äldre vill 83 procent se fler övervakningskameror medan det i gruppen 18-34 år bara är drygt hälften (52 procent) som säger samma sak.

– Detta verkar i högsta grad vara en generationsfråga – de som är födda på 80-talet eller senare är inte alls lika bekväma med övervakningen som de äldre är, säger Caroline Uliana.

I undersökningen har de svarande också fått ranka de åtgärder tror är mest effektiva för att minska brottslighet. Då har knappt hälften valt övervakningskameror som ett av sina svar, vilket gör det till den fjärde mest populära alternativet. De tre vanligaste svaren är fler poliser, hårdare straff och fler förebyggande åtgärder som fritidsgårdar och utbildningsinsatser.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 10-28 maj 2017 har sammanlagt 3650 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

 

Vad tycker du om övervakningskameror på allmänna platser som torg, i kollektivtrafiken, utanför officiella byggnader etc?

  18-34 år 35-54 år 55+ år
Det borde finnas fler kameror 52 % 72 % 83 %
Det är bra som det är nu 27 % 15 % 12 %
Det borde finnas färre kameror 7 % 2 %  1 %
Det borde inte finnas kameror alls 4 % 3 %  1 %
Vet ej / Ingen åsikt 11 % 8 % 3 %

 

Vad av följande tror du har störst effekt i bekämpandet av kriminalitet och brottslighet i samhället? Du kan ange flera svar.

Fler poliser/väktare 72 %
Hårdare straff 55 %
Fler förebyggande åtgärder som fritidsgårdar, utbildningsinsatser 50 %
Fler övervakningskameror 48 %
Ge tullen mer befogenhet att kontrollera gods vid gränsen 47 %
Mer internationellt samarbete 36 %
Mer nordiskt samarbete 28 %
Mer övervakning på internet 19 %
Försvaret 11 %
Utegångsförbud efter en viss tid på kvällen 5 %
Annat 9 %

Antal svarande för respektive fråga: 3 650.

För ytterligare information vänligen kontakta Tobias Edlund, presskontakt. Mobil: 070 858 97 86. E-post: tobias.edlund@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med 6 700 anställda och cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Media

Media