Bilförare delade i framtidsfrågan

Report this content

Inbyggda hjälpsystem blir allt fler i moderna bilar. Men opinionen är delad i fråga om hur det påverkar bilförares körförmåga, enligt en ny undersökning av försäkringsbolaget If. Närmare var sjätte person säger att moderna hjälpsystem gjort dem mindre uppmärksamma på vägarna, samtidigt som ungefär lika många tror på det motsatta.

Nyare bilmodeller har under de senaste åren utrustats med en rad nya hjälpsystem tänkta att underlätta bilkörningen och öka trafiksäkerheten på vägarna. System som farthållare och backsensorer, som var nya i början av 2000-talet, flankeras numera av mer avancerade lösningar som autobroms, automatisk parkering och autopilot vid köbildning – och då bilbranschen länge förebådat ökad automatisering i moderna bilar finns goda skäl att tro att hjälpsystemen bara kommer bli fler.

I takt med att mer och mer ansvar förläggs på tekniken är frågan hur förarnas körförmåga påverkas. I en ny undersökning gjort på uppdrag av If med 2 901 bilförare sade sig drygt en av sex (17 %) uppleva att dylika system gjort dem till mindre uppmärksamma bilförare. Ungefär lika många (14 %) uppgav samtidigt att man upplever sig som mer uppmärksamma förare tack vare den nya tekniken.

- I första hand kommer ju många av dessa system med säkerhetsfördelar. Då vi vet att mänskliga faktorer ligger bakom de flesta olyckor i trafiken är det förstås välkommet. Men i takt med att vi blir mer beroende av systemen blir vi också mer sårbara för teknikstrul. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi väl exempelvis ha en hel generation av bilförare som är vana att köra med hjälp av autobroms. Vad händer om det systemet slutar fungera, eller om man behöver köra en äldre bil utan den funktionen?, exemplifierar Johan Granholm, motorexpert på If.

Merparten av respondenterna i undersökningen (54 %) svarade samtidigt att de upplevt det som att hjälpsystemen inte haft någon inverkan på uppmärksamheten under körning.

- Om de här systemen fortfarande arbetar lite i skymundan i gemene mans bilkörning kommer de utan tvekan ta allt större plats framöver, när fordonen tar ytterligare kliv mot att bli helt självkörande. Den nya tekniken kommer att rädda många liv – bara en sådan sak som autobroms har stor påverkan, och när bilarna blir helt självkörande så kommer olyckorna minska då en maskin inte blir distraherad av exempelvis mobiltelefonen, fortsätter Johan Granholm.

Mer avancerade hjälpsystem är samtidigt på gång, som inte bara övervakar händelser utanför bilen utan också vad som sker inuti kupén. Volvo Cars planerar exempelvis att från och med nästa år installera kameror och sensorer i nya fordon, som kan rycka in med automatiserade nödåtgärder om förarna skulle uppvisa tecken på exempelvis rattfylleri eller distraktion.

Enligt forskning från VTI ligger den mänskliga faktorn – medvetna felbeslut, misstag och rutinfel – bakom cirka 90 procent av alla skador i trafiken.

Undersökning

  1. Den nya tekniken i moderna bilar möjliggör inbyggda varningssystem (inbyggda hjälpsystem som farthållare, autobroms och backsensor). Upplever du att detta gör dig till en mer eller mindre uppmärksam förare?
  Andel
Mindre 17 %
Oförändrat 54 %
Mer 14 %
Vet ej 15 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-31 mars 2019 har sammanlagt 3 510 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. Resultatet ovan avspeglar svaren för de 2 901 personer i underlaget som var bilförare.

Osvald Wiklander
Vik. Pressansvarig
073-386 60 56
osvald.wiklander@if.se

Prenumerera

Media

Media