Brottsligheten fördubblas på Gotland under sommaren

En jämförelse av brottsstatistik visar att Gotland är det län där brottsligheten ökar mest under sommaren. De två senaste åren har antalet vardagsbrott, som stölder och misshandel fördubblats i juli jämfört med januari.

En analys som försäkringsbolaget If gjort av Brå-statistik över anmälda brott visar att Gotland är särskilt utsatt sommartid. I januari 2012 anmäldes 283 vardagsbrott. I juli var motsvarande siffra 567. Det är en ökning med 100 procent. År 2011 var tendensen likadan med dubbelt så många vardagsbrott i juli.

- Vardagsbrotten följer med människor även på semestern. Att Gotland är särskilt utsatt beror givetvis på den stora mängden turister. För de som drabbas är det lika viktigt att få hjälp i juli som under andra tider på året. Polisen måste ha resurser att hantera anstormningen, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

I kategorin vardagsbrott ingår, stölder, inbrott, skadegörelse, misshandel och trafikbrott.

Tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige kommer If att genomföra ett seminarium under Almedalsveckan med inriktning på hur vi kan minska den här brottsligheten. If vill öka rättsväsendets insatser mot de brott som drabbar människor i vardagen.

Anmälda brott januari/juli 2012 och januari/juli 2011

Gotlands län Anmälda brott 2012 jan Anmälda brott 2012 juli Ökning % Anmälda brott 2011 jan Anmälda brott 2011 juli Ökning %
Misshandel 32 74 131 % 33 73 121 %
Inbrott 6 15 150 % 4 7 75 %
Stöld 66 224 239 % 79 238 201 %
Skadegörelse 161 214 33 % 71 100 41 %
Trafikbrott 18 40 122 % 29 39 14 %
Totalt 283 567 100 % 216 457 112 %

Hitta lokal vardagsbrottsstatistik på www.vardagsbrott.se

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner samt företagsförsäkringar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media