Långa texter ratas av unga

Fyra av tio unga läser sällan eller aldrig texter som tar mer än fem minuter att läsa. En av tre läser sällan eller aldrig böcker. Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av försäkringsbolaget If. I år delar If ut sitt stipendium Säkerhetsnålen till en ung person som inspirerar andra unga till att utveckla sitt läsande och skrivande.

Bokförsäljningen minskar, men i motsats till vad många tror läser dagens 15-24 åringar lika mycket eller mer än de gjorde 1995. Skillnaden mellan då och nu är längden på texten. En undersökning från If visar fyra av tio unga mer sällan än någon gång i veckan läser längre texter som tar mer än fem minuter att läsa. Sex av tio läser böcker mer sällan än någon gång i veckan. En av tre läser sällan eller aldrig böcker.

Även i skolan är det få som läser böcker, nästan 60 procent av högstadie- och gymnasieelever har endast läst 1-3 böcker i skolan det senaste året.

Unga behöver förstå att läsning är nyckeln till att få det de har rätt till, att kunna ta del av viktig information och ha kontroll över sina egna liv. Utan ordentliga läskunskaper riskerar man att gå miste om möjligheten att få ut det bästa ur sin framtid, säger Martin Widmark, Sveriges mest utlånade författare.

– Om man vill vara med och påverka samhället på ett positivt sätt så är det viktigt att kunna uttrycka sig väl både i tal och skrift. Därför delar vi ut Ifs Säkerhetsnål till en person som jobbar för att inspirera barn och ungdomar till att utveckla sitt läsande och skrivande. Genom att göra det lyfter vi ett ämne som är viktigt för hela vår demokrati, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

If delar för sjunde året i rad ut stipendiet Ifs Säkerhetsnål som går till en ung person som bidrar till en tryggare vardag för barn och unga i Sverige. Prisutdelningen kommer att ske i september.

Fler resultat från undersökningen

•       12% av de svenska ungdomarna läser böcker dagligen och 16% läser andra längre texter dagligen.

•       Majoriteten av de svenska ungdomarna har läst mellan 5-10 böcker under det senaste året, om man ser till vad de läst både på fritiden och i skolan/på jobbet. 10%  av de svenska ungdomarna läst mer än 20 böcker det senaste året medan 5% inte läst någon bok alls.

•       Böcker läses i första hand i pappersform. 42% läser pappersbok minst någon gång i veckan, medan andra längre texter i första hand läses på datorn (60% gör detta minst någon gång i veckan).

•       82% instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag läser ofta för njutnings skull och/eller för att det är kul”.

•       21% instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag tycker att folk som läser mycket böcker är lite töntiga”.

*Undersökningen genomfördes av Ungdomsbarometern på uppdrag av If Skadeförsäkring. Den genomfördes som en onlineundersökning mellan den 27 mars och 10 april 2013. Totalt svarade 986 ungdomar mellan 15-24 år på undersökningen.

Ifs Säkerhetsnål

Ifs Säkerhetsnål är ett stipendium på 50 000 kronor som från försäkringsbolaget If delas ut till en ung person som brinner för att stötta och hjälpa andra unga i svåra situationer. Stipendiet delas ut en gång per år.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Externinformationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner samt företagsförsäkringar.

Taggar:

Prenumerera