Många skåningar negativt inställda till elscootrarna

De så kallade elscootrarna blir allt fler i svenska storstäder. I Skåne säger sig närmare en av tre vara negativt inställda till scootrarna, enligt en undersökning av försäkringsbolaget If. Det är en högre siffra än i andra delar av landet.

Sedan hösten förra året har antalet elscootrar i Sveriges större städer ökat explosionsartat, med flera nya verksamma scooteroperatörer och tusentals fordon utplacerade på gator och torg.

Men åsikterna om elfordonen går isär, och i en ny undersökning gjort på uppdrag av If med 3 510 respondenter märks att många boende i storstadsregioner är missnöjda med scootrarnas utbredning. Särskilt negativt inställda är boende i Skåne län där närmare en av tre (30%), på frågan om hur man ställer sig till scootrarna, säger sig vara ”ganska negativt” eller ”mycket negativt” inställda.

Det är klart över riksgenomsnittet. På listan följs Skåne av andra scootertäta län som Stockholm (29 %) och Uppsala (28 %).

Vanligaste skälet till missnöjet bland skåningarna är att man tycker cyklarna tar för mycket utrymme i stadsmiljön på gator och torg (60 %).

Över varannan negativ respondent säger sig också vara rädd för att bli påkörd av en scooter, medan fyra av tio själva är rädda för att köra på en elscooterförare med bil eller cykel.

Hemförsäkringen täcker inte egna skador

Scootrarna kommer inte med någon egen försäkring mot skador som orsakas under färden, utan här förlitar sig leverantörerna på användarnas egna försäkringar. Enligt Transportstyrelsen är elscootrarna att betrakta som cyklar så länge de har en maxhastighet på under 20 kilometer i timmen och en motoreffekt som underskrider 250 watt – och givet att de kraven är uppfyllda gäller förarnas hemförsäkring för skador som orsakats på andra personer eller annan egendom under färden, precis som vid cykelolyckor. Om elscootern däremot går snabbare än 20 km/h täcks inga skador av försäkringen.

Oavsett hastighet och batterikapacitet ges ingen ersättning från hemförsäkringen om man ramlar med scootern och skadar sig själv. Då krävs i stället en olycksfallsförsäkring.

Underlag:

Fråga 1. ”Elsparkcykel (såsom Voi, Lime, Tier) är ett elfordon utan trampor som får färdas i max 20 km/timme. I dagsläget finns hundratals sådana fordon utplacerade i Stockholm och Malmö för uthyrning. Är du positivt eller negativt inställd till elsparkcyklar när du möter dem på gatorna?”, uppdelat på utvalda storstadslän.

  Mycket negativt Ganska negativt Varken positivt eller negativt Ganska positivt Mycket positivt Vet ej / Inget åsikt
Skåne 10 % 20 % 33 % 18 % 4 % 15 %
Stockholm 10 % 19 % 32 % 19 % 10 % 10 %
Uppsala 16 % 12 % 37 % 21 % 4 % 11 %
Västra Götaland 7 % 15 % 31 % 20 % 8 % 20 %
Riksgenomsnitt 9 % 15 % 31 % 18 % 7 % 21 %

Fråga 2. ”Varför upplever du elsparkcyklar som ganska eller mycket negativt? Du kan ange flera svar” för personer i Skåne län som sagt sig vara ”mycket negativt” eller ”ganska negativt” inställda till elscootrarna.

  Andel
Jag tycker att det blir stökigt/skräpigt på gatorna 50 %
Jag är rädd att ramla över en som ligger slängd på trottoaren 36 %
Jag är rädd för att bli påkörd 51 %
Jag är rädd att själv köra på en när jag kör bil/cykel 40 %
Jag tycker de tar för mycket utrymme på trottoarer och gator 60 %
Annat 7 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-31 mars 2019 har sammanlagt 3 510 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Media

Media