Nära 9 av 10 vardagsbrott i Västra Götaland klaras aldrig upp

En kartläggning från försäkringsbolaget If över Brås statistik för uppklarade brott visar att utvecklingen i Västra Götaland går åt fel håll. Nästan nio av tio vardagsbrott klaras aldrig upp. Lägst är andelen uppklarade bostadsinbrott – tre procent blev personuppklarade under 2013.

Statistiken för uppklarade brott 2013 visar att andelen uppklarade brott går åt fel håll i Västra Götaland. Förra året låg andelen personuppklarade vardagsbrott i Västra Götaland på 14 procent; i år ligger den på 13 procent.

– Även om det handlar om marginella skillnader så går utvecklingen inte bara långsamt utan åt fel håll. Det är oroväckande med tanke på att polisen nationellt har sagt att de ska prioritera vardagsbrotten, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Fortfarande sticker den låga andelen uppklarade bostadsinbrott ut. Under 2013 anmäldes totalt 7 145 bostadsinbrott, inklusive inbrott i källare, vind och fritidshus, vilket var en ökning med 16 procent från året innan. Endast tre procent av dessa inbrott klarades upp.

– För den som blivit berövad tryggheten i sitt eget hem är det viktigt att gärningsmannen tas fast och får ta konsekvenserna av sina handlingar. Vi får hoppas att den nya polisorganisationen arbetar mer effektivt mot den här typen av brott, säger Göran Kellner.

Utvecklingen ser dyster ut även för övriga kategorier av vardagsbrott i Västra Götaland. Uppklaringen av misshandelsbrotten sjunker från 17 till 15 procent. Skadegörelse- och stöldbrotten ligger kvar på samma låga nivå. Tittar man på trafikbrotten sjunker andelen uppklarade brott från 68 procent till 63 procent.

Andel personuppklarade vardagsbrott i Västra Götaland 2013:

Brottstyp Andel personuppklarade 2011 i % Andel personuppklarade 2012 i % Andel personuppklarade 2013 i %
Västra Götalands län      
Misshandel 19% 17% 15%
Inbrott 3% 5% 3%
Stöld 10% 9% 9%
Skadegörelse 4% 3% 3%
Trafikbrott 68% 68% 63%
Totalt 15% 14% 13%

* Med personuppklarat brott menas att det finns en skäligen misstänkt gärningsman och att åklagare beslutat om att väcka åtal, meddela åtalsunderlåtelse eller utfärda strafföreläggande.

Om vardagsbrott.se

Vardagsbrott.se är ett initiativ från If för att lyfta fram vardagsbrotten - de brott som drabbar vanliga människor. På sajten samlas en mängd information och material om vardagsbrott. Statistiken bygger på Brottsförebyggande rådets (Brå) officiella siffror. De brott som klassificeras som vardagsbrott är misshandel, skadegörelse, bostadsinbrott, stöld och trafikbrott.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Media

Media