Nära nio av tio vardagsbrott klaras aldrig upp

En kartläggning som försäkringsbolaget If gjort över Brås statistik för uppklarade brott visar att nära nio av tio vardagsbrott aldrig klaras upp. Lägst är andelen uppklarade bostadsinbrott - tre procent blev personuppklarade under 2013, vilket är något färre än under 2012. Totalt sjönk uppklaringen av vardagsbrott från 14 till 13 procent.

Helårssiffrorna över uppklarade brott i Sverige visar att de, trots polisens uttalade ambitioner, ligger på en fortsatt låg nivå. I år visar till och med resultatet att siffrorna går åt fel håll. 2011 och 2012 låg uppklaringen på 14 procent – i år ligger den på 13 procent.

– Även om det handlar om marginella skillnader så går utvecklingen inte bara långsamt utan i fel riktning. Det är oroväckande med tanke på att polisen nationellt har sagt att de ska prioritera vardagsbrotten, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Fortfarande är det den låga andelen uppklarade bostadsinbrott som sticker ut mest. Under 2013 anmäldes totalt 40 649 bostadsinbrott, inklusive inbrott i källare, vind och fritidshus. Endast tre procent av dessa blev personuppklarade, vilket är färre än förra året.

– För den som blivit berövad tryggheten i sitt eget hem är det viktigt att gärningsmannen tas fast och får ta konsekvenserna av sina handlingar. Vi får hoppas att den nya polisorganisationen arbetar mer effektivt mot den här typen av brott, säger Göran Kellner.

Utvecklingen ser dyster ut även för övriga kategorier av uppklarade vardagsbrott. Skadegörelsebrotten ligger kvar på samma låga nivå, medan andelen personuppklarade misshandels- och stöldbrott minskat. Den största minskningen är på trafikbrotten, där andelen uppklarade brott sjunkit från 65 procent till 57 procent.

Andel personuppklarade vardagsbrott i Sverige 2011-2013:

Brottstyp Andel personuppklarade 2011 i % Andel personuppklarade 2012 i % Andel personuppklarade 2013 i %
Sverige      
Misshandel 17% 16% 15%
Inbrott 3% 4% 3%
Stöld 9% 9% 8%
Skadegörelse 4% 4% 4%
Trafikbrott 64% 65% 57%
Totalt 14% 14% 13%

* Med personuppklarat brott menas att det finns en skäligen misstänkt gärningsman och att åklagare beslutat om att väcka åtal, meddela åtalsunderlåtelse eller utfärda strafföreläggande.

Om vardagsbrott.se

Vardagsbrott.se är ett initiativ från If för att lyfta fram vardagsbrotten - de brott som drabbar vanliga människor. På sajten samlas en mängd information och material om vardagsbrott. Statistiken bygger på Brottsförebyggande rådets (Brå) officiella siffror. De brott som klassificeras som vardagsbrott är misshandel, skadegörelse, bostadsinbrott, stöld och trafikbrott.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Media

Media