Ny studie visar: barns säkerhet i bil är inte tillräcklig − BeSafe, Volkswagen och If vill öka kunskapen

Små barn färdas i stor utsträckning osäkert i bil. Det visar en omfattande observationsstudie som NTF har genomfört på uppdrag av BeSafe, Volkswagen och If. Totalt observerades 3 678 barn i 3 263 bilar vid 325 förskolor runt om i landet.

Syftet med studien var att se hur svenska rekommendationer för barn i trafik efterföljs i verkligheten. Resultaten kan jämföras med den undersökning som NTF genomförde år 2010 i samma syfte.

Enligt rekommendationerna bör ett barn sitta bakåtvänd i en bilbarnstol fram till minst fyra års ålder. Ett barns huvud är oproportionerligt tungt i förhållande till dess kroppsvikt och deras nackmuskler är inte fullt utvecklade. Frontalkrockstester påvisar att påverkan på barnets nacke är fem gånger större när barnet sitter framåtvänt jämfört med att åka bakåtvänt.

Enligt den nya studien färdades endast 17 procent av fyraåringarna bakåtvända. Detta är visserligen en liten förbättring jämfört med förra undersökningen, men ”den svenska modellen” är alltså långt ifrån uppfylld. Den nya studien påvisar också en oroande, negativ trend. Tittar man på ettåringar så åker allt fler framåtvänt − tolv procent jämfört med sex procent 2010.

Ett annat alarmerande resultat från studien är att flera barn i åldern 0-3 år satt i babyskydd eller i bakåtvända bilbarnstolar på passagerarplats där krockkudden var aktiv – en direkt livsfara.

Studien belyser flera viktiga faktorer som påverkar barns säkerhet i bil, exempelvis användning och montering av bilbarnstol. Av de undersökta bilbarnstolarna var en av tio stolar felmonterade – vilket även det kan leda till direkt livsfara.

Sverige är fortfarande ett av de länder i världen där barn åker säkrast i bilen men det är inte skäl nog för att bortse från att rekommendationer och anvisningar inte efterföljs i den utsträckning de borde. Det menar BeSafe, Volkswagen och If som med start i vår kommer att uppmärksamma ämnet på olika sätt, där fokus ligger på att sprida information och kunskap rörande barns säkerhet i bil.

De tre företagen efterlyser också ett större engagemang från statens sida. Trots att detta är en viktig fråga lyfts den sällan fram i det offentliga rummet.

Citat

Fredrik Stenbom, försäljningschef på bilbarnstolstillverkaren BeSafe

− Det spelar ingen roll hur säker en bilbarnstol är om den inte är monterad eller används på rätt sätt. Här är trenden tydlig − i allt för många fall väljer föräldrar inte bara fel stol utan slarvar även vid användningen av den.

Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige

−Våra bilar har många assistanssystem som hjälper till att förhindra olyckor vid körning. Och nyare bilar är utrustade enligt det senaste reglementet ”i-Size” med ISOfix-fästen för enkel och säker installation av en godkänd bilbarnstol. När vi ser på resultatet från studien känner vi att vill göra vad vi kan för att öka kunskapen ytterligare hos föräldrar och säkerställa att våra barn färdas ännu säkrare inne i bilen.

Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på If

− Små barn är speciellt utsatta vid en bilolycka. Vi ser att det fortfarande finns en viss okunskap kring hur länge ett barn helst ska sitta bakåtvänd. Vi behöver verkligen få ut budskapet att små barn åker säkrast bakåtvända minst till fyra års ålder.

Marie Nordén, generalsekreterare NTF

− De allra flesta föräldrar vill göra rätt och många gör stora uppoffringar för att säkerställa att deras barn åker så säkert som möjligt i bil. Det kan röra sig om stora familjeekonomiska beslut som att byta bil och köpa in både två och tre bilbarnskydd i takt med att familjen växer. Men det är inte de föräldrarna och i slutändan de barnen vi är oroade över. Det som oroar är att alla nyblivna föräldrar inte har samma förkunskaper när det kommer till beslut som rör deras barns säkerhet i bil. Det är alla barns rätt att färdas säkert i bil och vi borde som samhälle kunna säkerställa detta genom att erbjuda mer information och underlätta för alla nyblivna föräldrar.

Om undersökningen

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF har på uppdrag av bilbarnstolstillverkaren BeSafe, bilmärket Volkswagen och försäkringsbolaget If genomfört en observationsstudie utanför förskolor om hur barn färdas i bil.

I studien, som färdigställdes under 2018, gjordes observationer i 66 av landets 290 kommuner. Dessa var fördelade över samtliga 21 län. Totalt observerades 3 678 barn i 3 263 bilar vid 325 förskolor. Majoriteten (79 %) av de observerade barnen var i åldern 2–5 år.

Studiens resultat i korthet 

 • Allt fler barn färdas framåtvända innan rekommenderad ålder, många redan vid tre års ålder.
 • Endast 17 % av fyraåringarna färdades enligt svenska rekommendationer.
 • Antalet ettåringar som färdas framåtvänt har dubblerats sedan förra undersökningen som genomfördes år 2010, från 6 % till 12 %.
 • 2,5 % av barnen färdades i bilen helt utan bilbälte. 
 • 8 barn i åldern 0-3 år satt i babyskydd eller i bakåtvända bilbarnstolar på passagerarplats där krockkudden var aktiv.

Så skyddar vi små barn bäst i bilen

 • Använd godkända bilbarnstolar. Det senaste reglementet heter UN R129, men är mer känt som ”i-Size”.
 • Följ anvisningarna för säker montering av bilbarnstol.
 • Låt barnet sitta bakåtvänd i en bilbarnstol så länge som möjligt, minst fram till fyra års ålder. 
 • Låt barnet sitta i bilbarnstolen utan en tjock jacka eller overall, det gör att bältet sträcks bättre. 
 • Använd ISOfix-fästena vid montering av bilbarnstol. 
 • Airbagen måste stängas av på passagerarplatsen vid placering av bilbarnstol fram

Kontaktpersoner för press

BeSafe, Fredrik Stenbom Försäljningschef 070-508 30 30 fredrik.stenbom@hts.no

Volkswagen Sverige, Marcus Thomasfolk Informationschef 070-358 96 57 marcus.thomasfolk@volkswagen.se

If Skadeförsäkring, Jessica Hjälmered Pressansvarig 076-869 10 82 jessica.hjalmered@if.se

NTF, Rickard Cosini Kommunikationsansvarig 070-819 01 50 rickard.cosini@ntf.se

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Media

Media