Över 700 000 vardagsbrott förra året

En kartläggning 2014 års brottsstatistik visar att vardagsbrotten fortsätter att ligga på en hög nivå i Sverige. Totalt 703 585 vardagsbrott anmäldes under förra året, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med 2013.

Ifs kartläggning av Brå:s senaste statistik visar att antalet anmälda vardagsbrott ökat inom samtliga kategorier; det vill säga misshandel, inbrott, stöld, skadegörelse och trafikbrott. Totalt är det en ökning på fyra procent under 2014 jämfört med året innan.

– Nu gäller det för rättsväsendet och den nya, enhetliga polisorganisationen att visa för allmänheten att man tar de här brotten på allvar. Det är bara om anmälningarna utreds som vi kan stoppa utvecklingen och få ner antalet vardagsbrott, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Trafikbrotten står för den största ökningen, men det har sin förklaring då Polisen numera registrerar smitning från parkeringsskada med samma brottskod som allvarligare smitningsbrott. Utöver trafikbrotten står skadegörelse för den största ökningen – här ökade antalet anmälningar med sju procent under 2014. Misshandel och inbrott har ökat med fyra procent och stöldbrotten har ökat med en procent.

Södermanland och Blekinge undantag

Trots att vardagsbrotten ökat på riksnivå finns två län som visar desto mer positiva resultat. I Södermanland har den totala andelen vardagsbrott minskat med åtta procent och det är antalet anmälda misshandelsfall som står för den största minskningen. I Blekinge, som visar näst bäst resultat av alla län, har antalet vardagsbrott sjunkit med fem procent.

Gotland däremot ligger absolut sämst till – här har vardagsbrotten ökat med hela 22 procent jämfört med året innan.

Antal anmälda vardagsbrott i Sverige 2014 jämfört med 2013:

Brottstyp Anmälda brott 2013 Anmälda brott 2014 Procentuell förändring
Misshandel 79 861 82 685 4 %
Inbrott 40 649 42 328 4 %
Stöld 343 271 346 107 1 %
Skadegörelse 140 987 150 926 7 %
Trafikbrott 71 588 81 539 14 %
Totalt 676 356 703 585 4 %

Om if.se/vardagsbrott

if.se/vardagsbrott samlas statistik, aktuella artiklar, krönikor, pressmeddelanden, debattartiklar och relevanta länkar, alla relaterade till vardagsbrott. Statistiken bygger på Brottsförebyggande rådet, Brå:s officiella statistik. De brott som klassificeras som vardagsbrott är misshandel, skadegörelse, bostadsinbrott, trafikbrott och stöld.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Media

Media