Rejält avsvalnat intresse för elcyklar

Report this content

Sedan den tidigare elcykelpremien inte fått plats i 2019 års budget har intresset för fordonet svalnat rejält hos allmänheten, visar en undersökning från försäkringsbolaget If. Endast fem procent säger sig fundera på att köpa en cykel under året utan rabatten – att jämföra med närmare 30 procent när If ställde samma fråga förra året.

Under stora delar av 2018 kunde man få stöd från regeringen om man valde att köpa en eldriven cykel. Stödet motsvarade en fjärdedel av inköpspriset, upp till ett maxbelopp på 10 000 kronor. När premien infördes i början av februari sköt efterfrågan på elcyklar i höjden, och pengarna som avsatts för subventionen tog slut några månader in på hösten. Vid det laget hade nära 100 000 personer fått bidrag för sina elcykelköp.

När If tog tempen på intresset under våren 2018 var det också tydligt att elcykeln var populär. Närmare 30 procent av respondenterna i en undersökning av If svarade då att man funderat på att köpa en.

För 2019 har inga pengar avsatts för att subventionera köp av eldrivna fordon, och när If än en gång frågat hur många som funderat på att köpa en cykel – denna gång utan rabatten – är bilden en annan. Bland de 3 516 respondenter som deltog i Ifs undersökning svarade endast fem procent att de funderat på att köpa en elcykel till fullpris under 2019.

Däremot säger sig fortsatt många (15 %) vara intresserade av fordonet om rabatten skulle återinföras.

Fler skador med elcyklar

Att elcyklarna trots allt blivit många fler i Sverige under de senaste åren märks dock tydligt i Ifs skadestatistik.

- Även om vi inte registrerar data över just elcyklar specifikt är bilden bland våra handläggare att skadorna, till övervägande del stölder, med elcyklar helt klart blivit fler under de senaste 18 månaderna ungefär, menar Jenny Rudslätt, hem- och villaexpert på If.

Vanligtvis handlar det om att hela cykeln stjäls, men ibland även vissa enstaka delar, ofta det värdefulla batteriet.

Hur gäller försäkringen?

Har du en elcykel gäller din hemförsäkring för den precis som för en vanlig cykel, och kan därmed ge ersättning för såväl yttre skador som stöld. För det krävs dock att cykelns maxhastighet inte överskrider 25 kilometer i timmen, eller batteriets effekt 250 watt. I så fall klassas cykeln som moped, och behöver en separat trafikförsäkring.

If har från och med 2018 höjt hemförsäkringens maxersättningsbelopp för cyklar till 35 000 kronor, från tidigare 15 000 kronor.

- Många har dyrare cyklar i dag än man hade för tio år sedan, så vi tyckte det var läge att bättra på skyddet i hemförsäkringen. Elcyklarna, som ofta kan kosta flera tiotusentals kronor, är ett bra exempel på det, säger Jenny Rudslätt.

Undersökning

2019:

”Förra året kunde man få statlig rabatt, så kallad elcykelpremie, när man köpte elcykel. Nu får man ingen rabatt längre. Är du ändå intresserad av att köpa elcykel?”.

  Total
Ja jag funderar på att köpa en utan rabatt 5 %
Ja, men bara om rabatten återinförs 15 %
Har redan köpt eller fått en 6 %
Nej, inte aktuellt 74 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-31 mars 2019 har sammanlagt 3 510 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

2018:

Resultat när snarlik fråga ställdes till 3 508 respondenter under våren 2018 (23 april – 2 maj). Också denna undersökning gjordes i Yougovs regi:

”Från och med den 1 februari kan du söka den nya elcykelpremien. Premien kan ge dig upp till 10 000 kronor i bidrag när du köper en elcykel. Är du intresserad av att köpa en elcykel?”

  Total
Ja, har köpt 6 %
Ja, funderar 28 %
Nej, inte aktuellt 67 %

Ifs tips för att slippa cykelstölder

  1. Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).
  2. Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.
  3. Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort.
  4. Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.
  5. Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen.
  6. Om möjligt, ta bort löstagbara saker från cykeln – som sadeln, eller batteriet om du har en elcykel.
  7. Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.
  8. Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr.
  9. Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats.

Media

Media