Så tycker stockholmarna om elscootrarna

Report this content

De så kallade elscootrarna blir allt fler i svenska storstäder. Men åsikterna om dem går isär. Bland stockholmarna säger sig närmare en av tre vara negativt inställda till scootrarna, enligt en undersökning av försäkringsbolaget If, medan lika många välkomnar dem.

Sedan hösten förra året har antalet elscootrar i Sveriges större städer ökat explosionsartat, med flera nya verksamma scooteroperatörer och tusentals fordon utplacerade på gator och torg.

Men åsikterna om elfordonen går isär, och i en undersökning gjort på beställning av If med 3 510 respondenter märks att många boende i storstadsregioner är missnöjda med scootrarnas utbredning. Just i Stockholm säger sig närmare en av tre (29 %), på frågan om hur de ställer sig till cyklarna, vara ”ganska negativt” eller ”mycket negativt inställda”. Det är en bit över genomsnittet för landet, och i linje med andra scootertäta län som Skåne (30 %) och Uppsala (28 %).

Men lika många stockholmare välkomnar fenomenet. En av tre (29 %) säger sig vara ganska eller mycket positiva till scootrarna, vilket är fler än motsvarande siffra för Uppsala och Skåne.

Hemförsäkringen täcker inte egna skador

Scootrarna kommer inte med någon egen försäkring mot skador som orsakas under färden, utan här förlitar sig leverantörerna på användarnas egen försäkring. Enligt Transportstyrelsen är elscootrarna att betrakta som cyklar så länge de har en maxhastighet på under 20 kilometer i timmen och en motoreffekt som underskrider 250 watt – och givet att de kraven är uppfyllda gäller förarnas hemförsäkring för skador som orsakats på andra personer eller annan egendom under färden, precis som vid cykelolyckor. Om elscootern däremot går snabbare än 20 km/h täcks inga skador av försäkringen.

Oavsett hastighet och batterikapacitet ges ingen ersättning från hemförsäkringen om man ramlar med scootern och skadar sig själv. Då krävs i stället en olycksfallsförsäkring.

Underlag:

”Elsparkcykel (såsom Voi, Lime, Tier) är ett elfordon utan trampor som får färdas i max 20 km/timme. I dagsläget finns hundratals sådana fordon utplacerade i Stockholm och Malmö för uthyrning. Är du positivt eller negativt inställd till elsparkcyklar när du möter dem på gatorna?”, uppdelat på utvalda storstadslän.

  Mycket negativt Ganska negativt Varken positivt eller negativt Ganska positivt Mycket positivt Vet ej / Inget åsikt
Skåne 10 % 20 % 33 % 18 % 4 % 15 %
Stockholm 10 % 19 % 32 % 19 % 10 % 10 %
Uppsala 16 % 12 % 37 % 21 % 4 % 11 %
Västra Götaland 7 % 15 % 31 % 20 % 8 % 20 %
Riksgenomsnitt 9 % 15 % 31 % 18 % 7 % 21 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-31 mars 2019 har sammanlagt 3 510 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Osvald Wiklander
Vik. Pressansvarig
073-386 60 56
osvald.wiklander@if.se

Prenumerera

Media

Media