Trafikfarorna ökar runt Sveriges skolor

Ifs årliga skoltrafikundersökning bland över 1 000 grundskolerektorer visar på en oroväckande utveckling. Mer trafik och för höga hastigheter runt skolorna gör trafiksäkerheten till ett allt större problem. Den största trafikfaran är föräldrar som skjutsar sina barn med bil.

I veckan är sommarlovet slut och hundratusentals barn och ungdomar går tillbaka till skolbänken. I tolv år har försäkringsbolaget If undersökt rektorers uppfattningar kring trafiksäkerheten runt Sveriges grundskolor. Och utvecklingen går åt fel håll. Årets undersökning visar att fler rektorer än något tidigare år uttrycker sin oro över trafiksituationen. Det blir allt mer biltrafik och föräldrar håller för höga hastigheter utanför skolorna.

Det största hotet mot barnens säkerhet enligt undersökningen är föräldrar som lämnar och hämtar med bil och deras attityder till trafikreglerna har dessutom försämrats – en fjärdedel av rektorerna upplever att färre föräldrar respekterar trafikreglerna vilket kan jämföras med 19 procent förra året.

– Vissa föräldrar kommer alltid ha ett behov av att skjutsa sina barn med bil, men det måste göras insiktsfullt och med hänsyn. Ett gemensamt ansvarstagande är en förutsättning för att vända trenden och förbättra trafiksituationen runt Sveriges skolor. Där kan och måste både kommuner, skolpersonal, elever och föräldrar bidra, säger Caroline Starck informationschef på If.

Undersökningen visar att 28 procent av rektorerna har upplevt en trafikolycka under sin tid på skolan. Trots detta är det endast fem procent av skolorna som har hastighetsdisplay på vägen utanför, och bara hälften har trafikskyltar med uppmaning att sänka farten.  

– Fler skolor behöver utrustas med farthinder och hastighetsdisplayer. En annan åtgärd är att bygga fler entréer och tillfartsvägar så att trafikströmmarna inte koncentreras till en och samma plats. Och såklart ska man undvika att ta bilen om man kan, säger Caroline Starck.

    2018 2017
Anser att trafiksäkerheten är ett problem   60% 55%
Har varit med om en trafikincident eller olycka   28% 21%
Är oroliga för att något allvarligt ska inträffa   63% 61%
Anser att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö   38% 39%
Anser att föräldrar är den största trafikrisken   45% 46%
Anser att föräldrars attityder till trafikreglerna har försämrats de senaste åren   23% 19%
Anser att föräldrar håller för höga hastigheter utanför skolorna   36% 33%
Anser att föräldrar lämnar sina barn på trafikfarliga platser   44% 42%
       
  Mer Oförändrat Mindre
Biltrafik kring skolan idag jämfört med för tre år sedan 40% 57% 3%
Elever blir skjutsade av föräldrar idag jämfört med tre år sedan 38% 57% 5%
       
       

För tolfte året i rad genomförde If en trafiksäkerhetsundersökning med Sveriges grundskolerektorer. Undersökningen genomfördes under april-maj 2018. 1 053 rektorer besvarade årets enkät, som gjordes via e-post.Om undersökningen:

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, informationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.starck@if.se

If försäkrar allt som är viktigt i livet: människor, djur, hem, bilar och mycket mer. Vi hjälper även företag så att de kan fungera som vanligt även om de skulle råka ut för en skada. Tack vare våra 6 800 skickliga medarbetare kan 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum känna sig trygga i att de kommer att få den hjälp de behöver, om något skulle hända.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera