Antikrångelförslag blir verklighet

Försäkringskassan har lämnat in antikrångelförslag till regeringen i två omgångar, sju av dessa förslag blir nu verklighet. Regeländringarna syftar till att förenkla den praktiska hanteringen av ärenden, både från de försäkrades och från myndigheternas perspektiv.

Idag beslutar riksdagen om regeländringar som succesivt kommer att träda i kraft med start från den 1 november 2013.

- Det känns glädjande att regeringen uppmärksammat några av våra förslag på regeländringar. Det ligger helt i linje med vårt arbete att göra det enklare för de försäkrade, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson.

En av de viktigaste regeländringarna innebär att det kommer bli möjligt för Försäkringskassan att betala ut sjukpenning 7 dagar före anmälan. Många arbetssökande och egna företagare missar att anmäla sjukfrånvaro samma dag som sjukdomen utbryter, nu kommer de att få mer tid på sig (upp till 7 dagar).

- Det är orimligt att begära att man måste anmäla sjukfrånvaro till oss samma dag som man blir sjuk. Man har nog att tänka på ändå, med att till exempel boka in läkarbesök. Som arbetslös har man dessutom inte så stora marginaler och 7 dagar som man inte ges ersättning för gör stor skillnad.

Övriga regeländringar

  • Inför en generell möjlighet att betala ut sjukpenning för tid före anmälan i upp till sju kalenderdagar
  • Inför en tidsgräns för sammanläggning av dagar i rehabiliteringskedjan
  • Gör det möjligt att behålla rehabiliteringspenning under kortare sjukfrånvaro och minska detaljerade krav på rehabiliteringsplanen
  • Ta bort kravet på anmälan för närståendepenning
  • Ändra avrundningsreglerna vid utbetalning av sjukersättning
  • Ge personer med livränta möjlighet att få tillbaka sin sjukpenninggrundande inkomst
  • Gör det möjligt att bevilja bostadstillägg retroaktivt
  • Graviditetspenning till egna företagare på grund av risker i arbetsmiljön

Taggar:

Media

Media

Citat

Det känns glädjande att regeringen uppmärksammat några av våra förslag på regeländringar. Det ligger helt i linje med vårt arbete att göra det enklare för de försäkrade
Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson
Det är orimligt att begära att man måste anmäla sjukfrånvaro till oss samma dag som man blir sjuk. Man har nog att tänka på ändå, med att till exempel boka in läkarbesök. Som arbetslös har man dessutom inte så stora marginaler och 7 dagar som man inte ges ersättning för gör stor skillnad.
Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson