Arbetsplatsnära stöd – endast en fjärdedel av stödet har använts

Arbetsplatsnära stöd ska underlätta för arbetsgivare att förebygga eller förkorta sjukfall. Totalt har Försäkringskassan haft ca 30 miljoner kronor att ge ut i arbetsplatsnära stöd under 2014, men hittills har bara lite drygt en fjärdedel använts. 

Försäkringskassan har sedan den 1 april betalat ut ca 7,8 miljoner kronor till arbetsplatsnära stöd. Det är ett ekonomiskt stöd för att utreda behov av anpassning eller andra åtgärder för att underlätta återgång i arbete.

Det stora flertalet av insatserna som hittills har genomförts har riktats till kvinnor i kommun eller landsting. HKScan i Kristianstad är en privat arbetsgivare som ansökt och fått ersättning för mer än 60 insatser i arbetsplatsnära stöd. Där har övervägande stöd gått till insatser riktade till män.

 - Vi på HKScan i Kristianstad tycker arbetsplatsnära stöd är en bra hjälp i vårt arbete för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön genom arbetsrotation och tillvaratagande av kompetens, säger Margaretha Langueville, vik. HR-chef. 

I nära samarbete med Företagshälsovården kan HKScan fånga tidiga signaler hos medarbetare som riskerar sjukskrivning eller arbetsskada. Drabbas en medarbetare av en arbetsskada som gör att han/hon inte klarar arbetet på en avdelning kanske han/hon kan arbeta på en annan avdelning. Här är företaghälsovårdens kunnande bra och HKScan har god hjälp ekonomiskt via det arbetsplatsnära stödet. 

Vad krävs för att få bidrag?

Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan förklarar vad som krävs för att få bidrag:

- Det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats.  Stödet omfattar hjälp av en godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör att kartlägga vilket stöd den anställda behöver för att kunna vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete, det kan t ex handla om behov av anpassning av arbetsuppgifter, arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel.

Syftet är att göra en planering med den anställda och chefen om lämpliga fortsatta insatser för en hållbar återgång i arbete. Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling. Vid frågor om detaljer i regelverket i stödet, kan man kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Fakta

  • Stödet betalas ut med max 7000 kronor per insats.
  • 2953 insatser har hittills genomförts, varav 2283 för kvinnor och 670 för män.
  • 293 arbetsgivare har beviljats stöd till värde av 7,8 miljoner kronor hittills under 2014
  • För att bli en godkänd anordnare ska man uppfylla vissa kriterier som anges i den ansökan som man fyller i.

Citat

- Vi på HKScan i Kristianstad tycker arbetsplatsnära stöd är en bra hjälp i vårt arbete för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön genom arbetsrotation och tillvaratagande av kompetens
Margaretha Langueville, vik. HR-chef.
- Det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats. Stödet omfattar hjälp av en godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör att kartlägga vilket stöd den anställda behöver för att kunna vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete, det kan t ex handla om behov av anpassning av arbetsuppgifter, arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel.
Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan