Barnbidraget delas lika efter den 1 mars

Från och med den 1 mars gäller nya regler för barnbidrag.  Då delas barnbidraget automatiskt lika och betalas ut till båda föräldrarna om man har gemensam vårdnad.

Den efterfrågade förändringen gäller för barn som föds eller adopteras efter den 1 mars 2014. Lagen ändras för att föräldrar själva ska få bestämma över barnbidraget eftersom de bäst kan avgöra vad som passar deras livssituation.

-            Det har länge ur ett jämställdhetsperspektiv ifrågasatts varför barnbidraget automatiskt skulle betalas ut till mamman, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan. Förändringen har därför ett viktigt signalvärde, fortsätter Löfgren.

Det första barnbidraget för barn som föds i mars 2014 betalas ut måndag den 21 april. Vardera föräldern kommer då att få 525 kronor i månaden.

För barn som är födda före 1 mars 2014 kommer ingenting att hända och barnbidraget fortsätta betalas ut som det gör idag.

Läs mer om lagändringen och barnbidrag och flerbarnstillägg
Utbetalningsdagar för barnbidrag

Fakta om barnbidrag

  • Under 2013 föddes cirka 115 000 barn, vilket är en ökning med cirka 1 000 barn jämfört med föregående år.
  • I Sverige finns det cirka 1,9 miljoner barn och cirka 2 miljoner föräldrar som bor i cirka 1 miljon hushåll.
  • Under 2013 fick cirka 1,1 miljon personer barnbidrag. Cirka 8 procent av barnbidragen betalades ut till pappor och cirka 92 procent till mammor. 1,7 procent betalades ut i form av delat barnbidrag.
  • 2013 betalades totalt 24,7 miljarder ut i barnbidrag.

(Källa: Försäkringskassans årsredovisning 2013)

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det har länge ur ett jämställdhetsperspektiv ifrågasatts varför barnbidraget automatiskt skulle betalas ut till mamman. Förändringen har därför ett viktigt signalvärde.
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson