Barnens perspektiv i fokus

Report this content

Försäkringskassan ska vara i framkant och ta tydlig ställning i arbetet för barns rätt inom sitt verksamhetsområde. Det är ett av de övergripande målen i den barnrättspolicy som myndigheten nu tagit fram.

Det mesta arbetet som görs inom Försäkringskassan berör – direkt eller indirekt - barn. Det är grunden till varför Försäkringskassans nu introducerar en barnrättspolicy.

- Barnperspektivet är och har varit en viktig del i Försäkringskassans arbete. För att ytterligare tydliggöra det så inrättar vi nu en barnrättspolicy som säkrar att alla verksamheter inom myndigheten följer barnkonventionen på det sätt som krävs utifrån vårt uppdrag, säger Karina Solax Stridh verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Barnombudsmannen, BO, har varit till stöd i arbetet och har också haft barnrättspolicyn på remiss. BO konstaterar i sitt remissvar att policyn ligger i framkant och dessutom är ambitiöst utformad och kan få stor betydelse.

- Vi vill integrera barnrättsperspektivet på ett systematiskt och strukturerat sätt inom Försäkringskassan. I det arbetet kommer policyn vara ett viktigt stödjande och vägledande dokument. Nu börjar arbetet med att kartlägga på vilket sätt barnrättspolicyn påverkar och berör vår verksamhet och vilka förändringar vi behöver göra, säger Julie Jacobsson verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

2010 beslutades riksdagens nationella strategi för hur Sverige ska arbeta med barnkonventionen. I den anges särskilt myndigheters ansvar för att aktivt arbeta med barnrätt. I Försäkringskassans instruktion står det att myndigheten vid beslut och andra åtgärder som rör barn ska analysera konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt FNs barnkonvention.


Fakta barnperspektivet

Barnperspektivet är vad barnet själv ser, hör, upplever och känner. Barnrättsperspektivet innebär att samhällsföreträdare beaktar varje barns rätt att leva och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Alla som inte fyllt 18 år är barn.

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Taggar:

Citat

- Barnperspektivet är och har varit en viktig del i Försäkringskassans arbete. För att ytterligare tydliggöra det så inrättar vi nu en barnrättspolicy som säkrar att alla verksamheter inom myndigheten följer barnkonventionen på det sätt som krävs utifrån vårt uppdrag, säger Karina Solax Stridh verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Karina Solax Stridh
- Vi vill integrera barnrättsperspektivet på ett systematiskt och strukturerat sätt inom Försäkringskassan. I det arbetet kommer policyn vara ett viktigt stödjande och vägledande dokument. Nu börjar arbetet med att kartlägga på vilket sätt barnrättspolicyn påverkar och berör vår verksamhet och vilka förändringar vi behöver göra, säger Julie Jacobsson verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
Julie Jacobsson