Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron utnyttjas inte

Arbetsgivare kan sedan 2014 söka arbetsplatsnära stöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaron bland sina anställda. Regeringen satsar 50 miljoner 2015 och 100 miljoner både 2016 och 2017. Men hittills i år har bara drygt hälften av pengarna använts.

– Sjukfrånvaron ökar i snabb takt. Arbetsgivare spelar en nyckelroll i att förebygga sjukskrivningar bland sina anställda och att hjälpa de som redan är sjukskrivna att komma tillbaka till arbetet. Därför är det synd att den här möjligheten inte utnyttjas fullt ut, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Bidraget till arbetsplatsnära stödet är en utredande insats som kan användas både för att förebygga sjukskrivningar och för att underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete.

– Det kan till exempel handla om anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid eller om konsultation kring arbetshjälpmedel. Syftet är att medarbetare och chef ska göra en gemensam planering och komma överens lämpliga insatser för en hållbar återgång i arbete. En del har nog uppfattningen att det kan vara krångligt att söka, men det gör man enkelt via Försäkringskassans webbplats. Vi hoppas att fler arbetsgivare nu får upp ögonen för bidraget, säger Rebecca Kolga.

Fakta arbetsplatsnära stöd

  • En utredande insats kan till exempel användas vid upprepad korttidsfrånvaro, signaler om ohälsa hos den anställde eller om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning.

  • Stödet betalas ut med max 7000 kronor per insats, och alla arbetsgivare i Sverige kan söka bidraget.

  • I dag finns cirka 200 anordnare av företagshälsovård godkända av Försäkringskassan.

  • 11 202 insatser har hittills genomförts, varav 8 137 för kvinnor och 3 065 för män.

  • 476 arbetsgivare har beviljats stöd till värde av 25,7 miljoner kronor hittills under 2015

Läs mer om hur arbetsgivare söker bidraget

Läs mer om hur man ansöker om att bli godkänd anordnare

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Taggar: