Den femte Antikrångelkatalogen är här!

Försäkringskassan har i dagarna lämnat in den femte antikrångelkatalogen till regeringen. Årets antikrångelkatalog innehåller bland annat förslag om individualiserat bostadsbidrag till makar eller sambor och en utvidgad tillfällig föräldrapenning för ensamstående föräldrar.  

En grund inom socialförsäkringen är att förmånerna är individuella. Det enda undantaget är bostadsbidraget, som beviljas till makar eller sambor gemensamt. Försäkringskassan föreslår därför att det framräknade gemensamma bostadsbidraget beviljas med hälften till vardera part. Detta innebär att varje make får sin del av bostadsbidraget, och om för mycket bostadsbidrag har betalats ut blir vardera part återbetalningsskyldig endast för sin del.

När en ensamstående förälder är så sjuk att hen inte kan vårda sitt barn, kan Försäkringskassan besluta att någon annan ska få rätt till tillfällig föräldrapenning (TFP). Det kallas för utvidgad TFP. Utvidgad TFP kan i dag betalas ut tills barnet fyller 3 år eller 5 år om barnet är adopterat. Försäkringskassan föreslår att åldersgränsen höjs till 16 år. Det innebär att en utsatt grupp av barn kan få bättre möjlighet till omvårdnad.

– Antikrångelkatalogen är ett viktigt verktyg för oss. Vi arbetar systematiskt med att identifiera krångliga regler och föreslå ändringar för en enklare vardag för våra försäkrade, säger Ann Persson Grivas, tillförordnad generaldirektör på Försäkringskassan.

Denna femte antikrångelkatalog innehåller 15 förenklingsförslag och två problembeskrivningar.

Några fler förslag

Förutom de två förslag som beskrivits ovan föreslår Försäkringskassan också bland annat:

  • att det blir möjligt att i vissa fall bevilja aktivitetsersättning för längre tid än 3 år i taget
  • att personer med aktivitetsersättning ska få prova på att studera under tre månader och behålla utbetalningen av ersättningen
  • att tillfällig föräldrapenning ska kunna ges till den som tar hand om ett sjukt barn samtidigt som föräldrarna får tillfällig föräldrapenning när de besöker en institution eller deltar i utbildning för att lära sig vårda barnet utifrån barnets grundsjukdom
  • att flera vårdare ska kunna ta ut närståendepenning för samma tid

Av tidigare inlämnade ca 60 antikrångelförslag har bland annat följande blivit verklighet:

  • Borttagande av kravet om intyg om barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning
  • Möjligt att bevilja bostadstillägg retroaktivt
  • Personer med livränta har möjlighet att få tillbaka sin sjukpenninggrundande inkomst

Taggar:

Citat

Antikrångelkatalogen är ett viktigt verktyg för oss. Vi arbetar systematiskt med att identifiera krångliga regler och föreslå ändringar för en enklare vardag för våra försäkrade.
Ann Persson Grivas