Egna företagare får utökad rätt till graviditetspenning

Riksdagen har idag beslutat att gravida egenföretagare som utsätts för risker i sin arbetsmiljö ska ha rätt till graviditetspenning.

Försäkringskassan har lämnat in antikrångelförslag till regeringen i två omgångar, och beslutet att utöka egenföretagares rätt till graviditetspenning ligger helt i linje med Försäkringskassans förslag.

- Det känns bra att orättvisan i lagstiftningen jämnas ut så att även egna företagare får samma rättighet som arbetstagare, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson.

Regeländringar kommer att träda i kraft den 1 januari 2014.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det känns bra att orättvisan i lagstiftningen jämnas ut så att även egna företagare får samma rättighet som arbetstagare
Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson