Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för. Det är många som är osäkra på hur ens totala försäkringsskydd ser ut. Därför lanserar nu Försäkringskassan, AFA Försäkring och branschorganisationen Svensk Försäkring tjänsten Ersättningskollen.

Många är osäkra på vilket försäkringsskydd man har om man skulle råka ut för sjukdom, ett olycksfall eller en arbetsskada. Vad ingår i det statliga grundskyddet, vad har jag genom mitt kollektivavtal och vad har jag genom mina privata försäkringar? Denna osäkerhet skapar oro, funderingar och ger i längden otrygghet.

Därför lanseras nu ersattningskollen.se. Här kan man få en samlad bild över sitt försäkringsskydd och därmed se om man har ett behov av att komplettera någon del. Från Ersättningskollen kan man enkelt gå vidare till rätt aktör och ansöka om relevanta ersättningar eller teckna kompletterande försäkringar.

- Det känns viktigt och bra att vi nu kan erbjuda denna samlade service även inom andra delar av socialförsäkringen, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Försäkringskassan.

Inom pensionsområdet finns ett bra exempel på liknande samarbete mellan stat och privata pensionsbolag i syfte att ge kunden en mer samlad helhetsbild, minpension.se.

- Bättre informerade kunder ökar tryggheten eftersom man får en uppfattning om vilket skydd man har och hur man kan komplettera det, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Ersättningskollen används utan inloggning. Kunden matar in ett antal värden på sidan och kan därigenom få information om hur stor ersättningen blir på ett ungefär om man skulle blir sjuk.

- I de kollektivavtalade försäkringarna är man försäkrad via sin anställning, säger Anders Moberg, vd på AFA Försäkring. Det är viktigt för oss att visa på den trygghet som försäkringarna ger om man blir sjuk eller skadad på jobbet.

Fakta
• Cirka 7,7 miljoner personer är registrerade i den svenska socialförsäkringen
• Mer än 4 miljoner människor omfattas av kollektivavtalade försäkringar hos AFA Försäkring
• Många har också ett kompletterande skydd via gruppförsäkringar eller individuellt tecknade försäkringar för sjukdom och olycksfall

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det känns viktigt och bra att vi nu kan erbjuda denna samlade service även inom andra delar av socialförsäkringen
Dan Eliasson, generaldirektör på Försäkringskassan