Fler arbetsgivare kan få ersättning för höga sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för del av den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå. Från och med 1 januari 2015 gäller nya nivåer. Det innebär att fler arbetsgivare kan få pengar tillbaka. Samtidigt ändras rutinerna för att ansöka om ersättningen.  

Syftet med ersättningen för höga sjuklönekostnader är att arbetsgivare ska våga anställa personal, detta gäller oftast små eller nyetablerade arbetsgivare där sjukfrånvaro kan bli en ekonomisk risk. Ersättningens storlek beror på arbetsgivarens årliga lönekostnader och sjuklönekostnader. Den högsta ersättningen som går att få är 250 000 kronor om året.

– Med de nuvarande reglerna kan omkring 8 500 arbetsgivare få ersättning. Med de nivåer som gäller från och med den 1 januari beräknar vi att 41 000 arbetsgivare skulle kunna få ersättning för höga sjuklönekostnader, säger Line Wennberg som är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Från årsskiftet ändras rutinerna för ansökan om ersättningen. Det som är nytt är att arbetsgivaren varje månad lämnar sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan arbetsgivarens lönekostnader och sjuklönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beräknar Försäkringskassan en gång per år om arbetsgivaren har rätt till ersättning och i så fall hur mycket. Om Försäkringskassan beslutar att arbetsgivaren har rätt till ersättning får arbetsgivaren in ersättningen på sitt skattekonto.

Fakta
De nya nivåerna är följande:

– 0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen,

– 0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen,

– 1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 6 men inte 12 miljoner kronor årligen,

– 1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 12 men inte 20 miljoner kronor årligen,

– 1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 20 miljoner kronor årligen.


Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Med de nuvarande reglerna kan omkring 8 500 arbetsgivare få ersättning. Med de nivåer som gäller från och med den 1 januari beräknar vi att 41 000 arbetsgivare skulle kunna få ersättning för höga sjuklönekostnader.
Line Wennberg