Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen planerar för gemensam IT-drift

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tecknat en avsiktsförklaring om att nå en överenskommelse där Försäkringskassan ska ta hand om driften av Arbetsförmedlingens IT-system. Avsiktsförklaringen är undertecknad av generaldirektörerna, Dan Eliasson på Försäkringskassan och Mikael Sjöberg på Arbetsförmedlingen.

– Genom samverkan kan vi bland annat nå högre kvalitet, högre kompetens och bättre tillgänglighet. I slutänden ger det bättre tjänster för alla som behöver vårt stöd och vår hjälp, säger Stefan Olowsson, IT-direktör på Försäkringskassan.

Försäkringskassan utvecklar nu ett av Sveriges modernaste datacenter vid sin IT-avdelning i Sundsvall. Ett av målen med moderniseringen är att kunna erbjuda IT-drift åt andra myndigheter.

– Med en gemensam IT-drift kommer vi att nå både besparingar och kvalitetsmässiga förbättringar. Därigenom kan vi på Arbetsförmedlingen fokusera våra resurser mer till att utveckla våra digitala tjänster för arbetsgivare och arbetssökande. Vi samarbetar redan framgångsrikt med Försäkringskassan inom andra områden och att ta ett större helhetsgrepp kring frågan om IT-drift gynnar alla, inte minst skattebetalarna, säger Karin Leth, Förvaltningsdirektör, Arbetsförmedlingen.

Varje år lägger statliga myndigheter och bolag ner runt 15 miljarder kronor på IT-drift. Det gör IT-drift till en av de största utgiftsposterna för svenska myndigheter. En förstudie som e-delegationen genomfört visar att det finns stora pengar att spara på att effektivisera IT-drift och ett sätt att effektivisera är att koncentrera driften till färre datorhallar.

Försäkringskassans system hanterar utbetalningar på cirka 470 miljarder kronor per år.

Kontakt
Presstjänsten Försäkringskassan 010-116 98 88, http://www.forsakringskassan.se/press
Presstjänsten Arbetsförmedlingen 010-486 10 00 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum.html

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar