Försäkringskassan.se är åter igång

Försäkringskassan.se, Mina sidor och Försäkringskassans app fungerar nu igen. Alla övriga system beräknas fungera runt lunchtid.

Försäkringskassan.se är nu igång men vissa funktioner kommer att fungera först efter lunch. Fram till dess är de interna handläggningssystemen fortfarande påverkade och handläggarna kan därför bara svara på allmänna frågor.

-  Under natten har ett stort antal personer arbetat intensivt med felsökning och det har tagit längre tid att åtgärda problemen än vi först trodde. Vi har dock fått upp många av systemen och räknar därför med att vara i full drift runt lunch, säger Stefan Olowsson, IT-direktör.

Försäkringskassan kommer att göra det möjligt att utföra ärenden i efterhand. Det betyder att den som exempelvis igår skulle anmält Tillfällig vård av sjukt barn kan göra det i senare idag. Ingen ska drabbas ekonomiskt av driftstörningen.

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Media

Media