Försäkringskassans Barnrättspolicy – från ord till handling

Försäkringskassans Barnrättspolicy presenterades i maj och satte fokus på myndighetens ansvar och uppdrag gentemot barn. När arbetet nu går vidare är det med målet att nå konkreta genomslag i Försäkringskassans handläggning och i de beslut som berör barn och dess anhöriga.

I den handlingsplan som Försäkringskassan nu har tagit fram beskrivs hur Barnrättspolicyn ska gå från ord till handling. Centralt är att i alla processer få in ett barnrättsperspektiv.

-
Barnrättspolicyn är ett viktigt ställningstagande och vi ska nu kartlägga och exemplifiera på vilket sätt verksamheten och förmånerna inom socialförsäkringen berör barn utifrån ett barnrättsperspektiv. Detta kommer att vara grunden för hur vi ska agera utifrån barnens behov och barnens bästa inom ramen för vårt uppdrag inom socialförsäkringen, säger Julie Jacobsson på Försäkringskassan.

Det kan exemplifieras med det nyligen höjda underhållsstödet till ensamstående föräldrar och som betalas ut när en förälder inte kan betala underhållsbidrag. En vanlig missuppfattning är att underhållsstöd och underhållsbidrag är samma sak. Underhållsstödet ska inte ses som en norm eller ett tak för vad man ska betala eller få i underhållsbidrag, det ska föräldrarna gemensamt komma överens om.

-
Underhållsbidraget bör styras av barnets behov. Här kommer det finnas utrymme för Försäkringskassan att informera och verka för att barnets bästa beaktas och att föräldrarna har barnens bästa för ögonen när man kommer överens kring den summa som ska gälla som underhållsbidrag, säger Marie Silfverberg på Försäkringskassan.


Fakta
2010 beslutades riksdagens nationella strategi för hur Sverige ska arbeta med barnkonventionen. I den anges särskilt myndigheters ansvar för att aktivt arbeta med barnrätt. I Försäkringskassans instruktion står det att myndigheten vid beslut och andra åtgärder som berör barn ska analysera konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt FNs barnkonvention.

Siffror
Cirka 702 000 barn hade föräldrar som vabbade under 2014.
225 452 var antalet barn vars föräldrar fick underhållsstöd 2014.
I slutet av 2014 fanns det 1 882 000 barn vars föräldrar fick barnbidrag från Försäkringskassan.
2 276 barn under 15 år fick assistansersättning från Försäkringskassan (dec 2014).
560 barn under 15 år fick bilsstöd under 2014.


Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Taggar:

Citat

- Barnrättspolicyn är ett viktigt ställningstagande och vi ska nu kartlägga och exemplifiera på vilket sätt verksamheten och förmånerna inom socialförsäkringen berör barn utifrån ett barnrättsperspektiv. Detta kommer att vara grunden för hur vi ska agera utifrån barnens behov och barnens bästa inom ramen för vårt uppdrag inom socialförsäkringen.
Julie Jacobsson