Forskare och läkare från hela världen samlas för att diskutera sjukskrivning

I dag börjar kongressen EUMASS där cirka 540 läkare och forskare från hela världen möts för att ta del av de senaste forskningsrönen inom försäkringsmedicin och sjukskrivning. För första gången hålls kongressen i Stockholm och Sverige. Aldrig någonsin har intresset att delta i kongressen varit så stort som i år.

Försäkringsmedicin är ett växande tvärvetenskapligt område som berör många människor. Forskningen i Sverige bedrivs på flera lärosäten, professurer är inrättade på Karolinska Institutet (KI), Lunds Universitet och Göteborgs Universitet.

-    Jag välkomnar all kunskap och forskning inom detta viktiga område eftersom det kan ge oss bättre verktyg att genomföra vårt uppdrag och hjälpa personer tillbaka i arbete, säger Dan Eliasson som är generaldirektör på Försäkringskassan.

På Försäkringskassan arbetar cirka 100 försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) som utövar försäkringsmedicin i praktiken. Deras uppdrag är att stödja Försäkringskassans handläggare med att tolka medicinska underlag och bedöma om dessa underlag innehåller tillräckligt med information.

-    Vi är kunniga inom både medicin och sjukförsäkringen vilket innebär att vi kan hjälpa till att översätta medicinska termer till försäkringstermer, förklarar Kerstin Mattson som är chef för FMR på Försäkringskassan.

FMR hjälper också till att utbilda hälso- och sjukvården i försäkringsmedicin, ibland tas även direktkontakt med behandlande läkare för att på så sätt få ett förtydligande i ett enskilt fall. FMR bidrar även till forskningen genom egna studier, och har i år lämnat in tre artiklar till den vetenskapliga kommittén i EUMASS.

EUMASS Congress Stockholm 2014

Fakta

  • Kongressen EUMASS hålls vartannat år, förra gången hölls det i Italien och nästa gång är det Sloveniens tur. Kongressen finansieras med medel från deltagarna.
  • EUMASS är förkortning på The European Union for Medicine in Assurance and Social Security.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag välkomnar all kunskap och forskning inom detta viktiga område eftersom det kan ge oss bättre verktyg att genomföra vårt uppdrag och hjälpa personer tillbaka i arbet
Dan Eliasson, Försäkringskassan generaldirektör
Vi är kunniga inom både medicin och sjukförsäkringen vilket innebär att vi kan hjälpa till att översätta medicinska termer till försäkringstermer
Kerstin Mattsson, chef för försäkringsmedicinska rådgivare på Försäkringskassan