Fyra forskare får Försäkringskassans forskningsmedel

I år får fyra forskare dela på Försäkringskassans forskningsmedel. Forskningen som stöds har inriktningarna funktionsnedsättning och innanförskap, förebyggande av sjukskrivning samt jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Försäkringskassan delar årligen ut medel till forskning inom social-försäkringsområdet. Uppdraget återfinns i regleringsbrevet. Summan i år var 8,9 miljoner kronor. Vid årets utlysningsomgång har fyra forskningsprojekt fått stöd i två eller tre år inom områdena; hur sjukfall kan förebyggas och avslutas, funktionsnedsättning och innanförskap samt jämställt nyttjande av föräldraförsäkringen.

-   De tre utlysningsområdena togs fram i brett samråd. De projekt vi har valt att stödja ska, förutom att hålla hög vetenskaplig kvalité och vara nyttiga, även kunna omsättas i praktiken, berättar Caroline Olgart Höglund, vetenskaplig sekreterare i Försäkringskassans vetenskapliga råd. 
 
Här är forskningsprojekten som Försäkringskassan stöder:

Kerstin Ekberg
, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpingsuniversitet, för projektet ”Strukturella och organisatoriska förutsättningar för att förebygga och förkorta sjukskrivning”. (Hur sjukfall kan förebyggas och avslutas).

Annika Lexén
, doktor i medicinsk vetenskap vid medicinska fakulteten, Lunds universitet, för projektet ”Ett interventionsprojekt för att förbättra bemötandet av och stödet till chefer vid arbetsåtergång eller rekrytering och anställning av personer med psykisk ohälsa – utveckling, implementering och utvärdering. (Funktionsnedsättning och innanförskap).

Katarina Boye
, universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap vid Örebro universitet, för projektet ”Föräldraskapsideal och deras förverkligande. Föräldrars uppfattning om vad som underlättar och förhindrar ett delat föräldraskap i Sverige”. (Jämställt nyttjande av föräldraförsäkringen).

Erica Lindahl, fil doktor vid IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering), för projektet ”Hur agerar mammor och pappor när barnen är sjuka och vad har det för konsekvenser för deras egen arbetssituation?” (Jämställt nyttjande av föräldraförsäkringen).

Fakta

• 57 ansökningar om forskningsmedel kom in vid årets utlysning.

• Samtliga ansökningar har bedömts i samråd med Försärkringskassans vetenskapliga råd.

• Rådet består av forskare från universitet eller högskolor i Sverige. Utöver detta sker även en intern bedömning av verksamhetsnytta för Försäkringskassan.

• De fyra projekten som nu tilldelas forskningsmedel har nått det högsta betyget vid en sammanvägning av vetenskaplig kvalité, sökandes kompetens och den nytta projektet kommer att medföra både för samhället, individ och Försäkringskassan. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

De tre utlysningsområdena togs fram i brett samråd. De projekt vi har valt att stödja ska, förutom att hålla hög vetenskaplig kvalité och vara nyttiga, även kunna omsättas i praktiken
Caroline Olgart Höglund, vetenskaplig sekreterare i Försäkringskassans vetenskapliga råd