Kvinnors sjukskrivningar

Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män och den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland kvinnor är psykiska diagnoser. När kvinnan bildar familj löper hon ännu högre risk att drabbas av sjukskrivning.  Men varken dubbelarbetet, typ av diagnos eller yrkesrelaterade faktorer ger en fullständig förklaring till varför kvinnor är så pass mycket mer sjukskrivna än män.

Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan ger sina tankar kring detta:

-            Det verkar som att sjukskrivning oftare ses som en lösning för kvinnor medan man är bättre på att hitta andra lösningar för män, till exempel anpassning av arbetet. Kanske är normen fortfarande att kvinnan ska orka med hemmet medan mannen ska orka  med arbetet, säger Hartman.

Hälso-och sjukvården har uppmärksammat risken med att människor bedöms utifrån traditionella föreställningar om kvinnor och män, det kan i värsta fall leda till felaktiga sjukskrivningar. Skåne läns landsting har arbetat målinriktad med frågan genom att utbilda i genusfrågor och genom att erbjuda fler kognitiv beteendeterapi (KBT). Detta som ett led i det som kallas för sjukskrivningsmiljarden.

-            Ett problem är att kvinnor oftare riskerar att sjukskrivas och medicineras för sådant som inte är en sjukdom utan snarare en besvärlig livssituation. Detta kan i värsta fall leda till en försämring av situationen, säger Kerstin Jigmo, läkare och ansvarig för en jämställd sjukskrivning i Region Skåne.

Baserat på samlad kunskap har Försäkringskassan tagit fram ett antal tips på vad man kan göra och vad man ska tänka på för att minska kvinnors sjukskrivning. (hyperlänka till tipsen)

Aktuella forskningsrapporter
Kvinnor är överrepresenterade inom vård, skola och omsorg och utredningen om Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser visar att personer inom dessa yrken löper högre risk att påbörja ett sjukfall med psykiska diagnoser än andra.

I rapporten Kvinnors sjukfrånvaro redogör Försäkringskassan för att kvinnor, som har samma ställning på arbetsmarkanden som sin man, löper en markant större risk att bli sjukskriven två år efter andra barnet. När   arbetsbördan hemma är som tyngst så blir alltså kvinnorna i större utstäckning sjukskrivna än männen.

Annan fakta

  • Faktorer så som utbildningsnivå, inkomst, var man bor, arbetsgivare och yrke har betydelse för sjukskrivning (mer än 14 dagar).
  • Sjukfall med psykiska diagnoser tenderar att bli längre än andra sjukskrivningar, vilket är en av förklaringarna till att sjukpenningtalet för kvinnor är högre.
  • I januari 2014 var sjukpenningtalet för män 6.08 dagar och för kvinnor 10.89 dagar.
  • En del av sjukskrivningsmiljarden handlar om att verka för en mer jämställd sjukskrivning.
  • En annan riskfaktor för ohälsa och sjukskrivningar är våld i nära relationer, här pågår en nationell kartläggning som Brottsförebyggande Rådet ska lämna in till regeringen den 15 maj 2014.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det verkar som att sjukskrivning oftare ses som en lösning för kvinnor medan man bättre på att hitta andra lösningar för män, till exempel anpassning av arbetet. Kanske är normen fortfarande att kvinnan ska orka med hemmet medan mannen ska orka med arbetet
Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan
Ett problem är att kvinnor oftare riskerar att sjukskrivas och medicineras för sådant som inte är en sjukdom utan snarare en besvärlig livssituation. Detta kan i värsta fall leda till en försämring av situationen,
Kerstin Jigmo, läkare och ansvarig för en jämställd sjukskrivning i Region Skåne