Nya regler inom socialförsäkringen 1 juli 2008Pressmeddelande Nya regler inom socialförsäkringen 1 juli 2008 Presskontakt 08-786 98 88

Webbplats www.forsakringskassan.se Den 1 juli 2008 träder flera nya regler i kraft inom socialförsäkringsområdet. Läs mer om de nya reglerna på Försäkringskassans webbsida www.forsakringskassan.se Förändringar för föräldrar ? Efter 1 juli 2008 får kommuner rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag ? Jämställdhetsbonus införs ? Föräldrar som ansöker om tillfällig föräldrapenning måste lämna in ett intyg från barnets förskola eller skola Förändringar inom sjukförsäkringen ? En rehabiliteringskedja införs ? Sjukpenningen tidsbegränsas till ett år

? Den som varit sjukskriven i ett år den 1 juli får förlängd sjukpenning med cirka 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten

? Den tidsbegränsade sjukersättningen upphör

? Högre krav för att få sjukersättning eller aktivitetsersättning införs Förändringar för funktionshindrade

? Assistansersättning får bara användas till att betala kostnader för personlig assistans Ny tandvårdsförsäkring ? Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB (Tandvårdscheck) införs ? Nytt högkostnadsskydd införsPressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/