Pensionärer får pensionen senarePressmeddelande Pensionärer får pensionen senare

För information Sture Hjalmarsson Ekonomidirektör 070-666 93 14

Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Ann-Sofi Blomkvist Biträdande presschef 08-786 91 97 073-809 17 42

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Till följd av inkörningssvårigheter för ett nytt utbetalningssystem hos Försäkringskassan drabbas omkring 20 000 pensionärer av försenad utbetalning. Totalt betalar Försäkringskassan ålderpension till närmare 1,8 miljoner personer.
Problemen gäller pensionärer som får pengarna via utbetalningskort eller Plusgirot. Hälften av gruppen kommer att få sin utbetalning i morgon den 19 juni, hälften först den 23 juni.
Även drygt 10 000 pensionärer bosatta i utlandet kommer att få sin pension försenad.
Därutöver kommer cirka 5 700 mottagare av utbetalningskort för barnbidrag 19 juni att få sina utbetalningskort den 23 juni.Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/