Pressmeddelande: Ny chef för Försäkringskassans lokala försäkringscenter

Dani Razmgah är från och med måndag den 3 mars utsedd till försäkringsdirektör och nationell chef för området ”Tillfälligt nedsatt arbetsförmåga” i Försäkringskassan.

– Det är med stor glädje jag presenterar Dani Razmgah som ny kundansvarig för området ”Tillfälligt nedsatt arbetsförmåga” och nationell chef för våra lokala försäkringscenter i landet. Dani har bred erfarenhet och mycket goda ledaregenskaper, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson.  

Dani Razmgah kommer närmast från en befattning som chef för området Verksamhetsstöd i Försäkringskassan. Han har tidigare arbetat inom bl.a. Kronofogdemyndigheten och Swedbank. Han var med och startade Svenska chefsakademien, och har även lett uppdragutbildningar på Stockholms och Uppsala universitet inom ledarskap och organisationsutveckling.

– Jag känner mig otroligt ödmjuk inför detta viktiga uppdrag. Jag är anställd för mina ledaregenskaper och kommer nu att lära mig verksamheten och försäkringen. Jag vet att jag kommer ha mycket kunniga medarbetare omkring mig, det känns väldigt tryggt, säger Dani Razmgah.

– Med sina erfarenheter och perspektiv kommer Dani att tillföra ytterligare energi i det arbetet, säger Dan Eliasson.

Fakta
Lokala försäkringscenter/Tillfälligt nedsatt arbetsförmåga är en nationell avdelning inom Försäkringskassan som handlägger sjukförsäkringen, och arbetar för att fler personer ska ges förutsättningar att återgå i arbete.

Avdelningen har ca 4500 medarbetare som arbetar med en knapp miljon försäkrade per år. Avdelningen finns på ett 60-tal lokala försäkringskontor runt om i Sverige.

Presskontakt 
010-116 98 88
   
Webbplats

Nu även på Twitter

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Media

Media

Dokument & länkar