Psst. Det är Mors dag på söndag.

Men du behöver inte köpa choklad. Den bästa presenten till mor är att dela föräldrapenningen jämställt. Ett mer jämställt uttag betyder både högre inkomst och pension för de flesta kvinnor – och dessutom större jämställdhet i familjen.

De föräldrapar där mammor tar ut mindre än 75 procent och pappor mer än 25 procent av föräldraledigheten bryter mot dagens norm. Varje familj som delar mer jämställt än den nuvarande normen är ett steg på vägen mot ett mer jämställt föräldrapenninguttag.

- Ekonomin är ett av de viktigaste argumenten för att familjer inte delar jämställt. Men vissa familjer skulle faktiskt tjäna på att låta den med högre lön ta ut en större del av föräldrapenningen. Detta tycker vi är en viktig kunskap att förmedla, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Kvinnor tar idag ut 75 procent av föräldrapenningen och nästan två tredjedelar av VAB-dagarna och det påverkar kvinnors inkomster negativt. Kvinnors inkomster skulle på sikt påverkas positivt av en jämnare fördelning av föräldrapenningen, det visar Försäkringskassans statistik.

I familjer där föräldrarna har ett jämställt uttag av föräldrapenningen är VAB-uttaget också mer jämställt och pappor tar ett större ansvar för, och utför, en större del av hushållsarbetet.

På Försäkringskassans kampanjsida för Mors dag går det att läsa mer om effekterna av ett jämställt uttag i föräldraförsäkringen. Där finns också verktyget Föräldrakollen som hjälper familjer att räkna på vad det skulle innebära ekonomiskt att dela föräldrapenningen mer lika. 
 

Fakta
75 % - kvinnors uttag av föräldrapenningen idag
99,5 % - kvinnors uttag av föräldrapenningen 1974
62,5 % - kvinnors uttag av den tillfälliga föräldrapenningen (VAB) idag

Föräldrapenning
Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Föräldrapenningen är en individuell ersättning som tillfaller både mammor och pappor. Föräldrar får 240 dagar vardera som de kan fördela mellan sig genom att avstå dagar till varandra. 60 dagar är dock reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern.

Försäkringskassans uppdrag
Försäkringskassan har i sitt regleringsbrev från regeringen i uppdrag att ”verka för ett jämställt användande av föräldrapenningen och tillfällig föräldrapenning".

Källor
Försäkringskassan: Socialförsäkringsrapport 2013:09
Försäkringskassan: den nya föräldranormen 140925
Inspektionen för socialförsäkringen, Rapport 2013:17
normkollsen.se

Kontakt
Vill du veta mer eller få hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Ekonomin är ett av de viktigaste argumenten för att familjer inte delar jämställt. Men vissa familjer skulle faktiskt tjäna på att låta den med högre lön ta ut en större del av föräldrapenningen. Detta tycker vi är en viktig kunskap att förmedla, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.
Niklas Löfgren