Rättelse i pressmeddelande, månaden ska vara april för utbetalning av sjukpenningPressmeddelande Ohälsotalet - 37,5 i april

För kommentar Curt Malmborg Generaldirektör 08-786 90 01 För information Bertil Thorslund 08-786 98 10 Jon Dutrieux 08-786 98 28 Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Ohälsotalet sjönk till 37,5 i april från 37,7 i mars. Det betyder att ohälsotalet har sjunkit med omkring 5 procent de senaste 12 månaderna. I första hand är det sjukpenningdelen av ohälsotalet som sjunker. Under april i år fick omkring 187 000 personer en utbetalning av sjukpenning. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.

Pressmeddelande, Försäkringskassan