Sjukpenningtalet i augusti 2014

Sjukpenningtalet i augusti var 9,00 dagar. Det har sedan augusti 2013 stigit med 0.88 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,33 individer.
 

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar med sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade. Det är alltså så länge som en genomsnittsperson i arbetsför ålder haft sjuk- eller rehabiliteringspenning under ett år.

Sjukpenningtalet i augusti ökar svagt jämfört med juli månads siffra. Utvecklingen följer tidigare lagd prognos, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Skillnaderna mellan könen kvarstår, kvinnors sjukpenningtal är på 11,67 dagar jämfört med män som har 6,42 dagar. Det betyder att i augusti 2014 var kvinnors sjukpenningtal 82 procent högre än männens. För kvinnor har det ökat med 1,23 dagar sedan augusti 2013 och för män med 0,54 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i augusti 2014 var 3,92 (individer). Kvinnor har ett något högre värde (4,21) än män (3,64). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,32 (individer) för kvinnor och med 0,33 (individer) för män.

I augusti fick 165 399 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan, 106 728 kvinnor och 58 671 män. Dessutom fick 8 079 personer rehabiliteringspenning (5 392 kvinnor och 2 687 män).

Regionala uppgifter finns här.

Fakta
Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

Relaterat
Sjukpenningtalet i juli 2014
Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 1

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Media

Media