Sjukpenningtalet i augusti 2015

Sjukpenningtalet i augusti var 10,2 dagar. Det har sedan augusti 2014 stigit med 1,2 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ökat med 0,2 individer.

Ohälsotalet i augusti 2015 blev 27,9 dagar, vilket är en ökning med 0,8 dagar sedan augusti 2014. Ohälsotalet för kvinnor var 33,6 dagar, medan ohälsotalet för män var 22,3 dagar. Det betyder att i augusti 2015 var kvinnors ohälsotal 50 procent högre än männens. Ökningen sedan augusti 2014 är 1,2 dagar för kvinnor och 0,4 dagar för män.

– Utvecklingen drivs av många olika faktorer. Kvinnors sjukfrånvaro och psykisk ohälsa är fortsatt stora inslag, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Sjukpenningtalet för kvinnor är 13,3 dagar jämfört med männens som är 7,1 dagar. Det betyder att i augusti 2015 är kvinnors sjukpenningtal 87 procent högre än männens. För kvinnor har det ökat med 1,6 dagar sedan augusti 2014 och för män med 0,7 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i augusti 2015 är 4,1 (individer). Kvinnor har ett högre värde (4,4) än män (3,8). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,2 för kvinnor och med 0,2 för män.

I juni pågick 179 847 sjukfall vid månadens slut, varav 51 714 sjukfall (28,8 procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av juni föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 22 794 sjukfall.

Regionala uppgifter finns här.


Fakta

  • Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.
  • Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.
  • Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Relaterat
Sjukpenningtalet i juli 2015
Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 1
Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Media

Media